Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống các văn bản pháp quy trong kiểm soát ô nhiễm không khí

Được đăng lên bởi Lại Thanh Hương
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3364 lần   |   Lượt tải: 16 lần
MÔN: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Đề bài: Hệ thống các văn bản pháp quy về
kiểm soát ô nhiễm không khí
SV thực hiện: Tạ Thị Vân Trang

NỘI DUNG
1.

Văn bản luật

2.

Các văn bản pháp quy về KSON
không khí

3.

Các công ước về KSON không khí

1. Văn bản luật
1.1 Luật bảo vệ môi trường 2005
1.2 Bộ luật hình sự 2009

1.1 Luật bảo vệ môi trường 2005
Quy

định về công tác phòng chống, nghiên cứu, dự đoán,
đánh giá các tác động tới ô nhiễm không khí gồm:

Điều

94 đến điều 97: Hoạt động trắc quan và định kì đánh
giá hiện trạng môi trường không khí.

Điều

14 đến điều 23: Hoạt động ĐTM và ĐMC

Điều

102,103,104: Hoạt động thông tin về tình hình môi
trường không khi

Điều

93: Hoạt động khắc phục ô nhiễm không khí

Khuyến

khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái
tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí: Điều 33

1.2 Bộ luật hình sự 2009
Hình thức xử phạt các tội phạm về môi
trường được quy định tại chương 17 Bộ luật
hình sự 2009

2. Các văn bản pháp quy về KSON không
khí
2.1 Nghị định về kiểm soát ô nhiễm không khí
 Nghị

định số: 81/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 Nghị

định số: 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 Nghị định số: 81/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường

Điều

Mức phạt
Thấp nhất

Điều 11: Vi phạm các
Phạt cảnh cáo hoặc phạt
quy định về thải khí, bụi; tiền từ 100.000 đồng đến
500.000 đồng.

Cao nhất
Phạt tiền từ 55.000.000
đồng đến 70.000.000
đồng.

Điều 12: Vi phạm các
quy định về tiếng ồn

Phạt tiền từ 200.000
đồng đến 1.000.000 đồng

Điều 13: Vi phạm các
quy định về độ rung

Phạt tiền từ 500.000
Phạt tiền từ 5.000.000
đồng đến 2.000.000 đồng đồng đến 8.000.000 đồng

Điều 23: Vi phạm quy
định về ÔNKK

Phạt tiền từ 5.000.000
đồng đến 15.000.000
đồng

Phạt tiền từ 8.000.000
đồng đến 12.000.000
đồng.

Phạt tiền từ 60.000.000
đồng đến 70.000.000

 Nghị định số: 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Điều

11: Vi phạm về thải khí, bụi

Phạt tiền và xử phạt bổ sung: Tước quyền sử
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho đến khi
thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường.
Điều

12: Vi phạm các quy định về tiếng ồn

Phạt tiền và xử phạt bổ sung: Tước quyền sử
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho đến khi
thực hiện xong các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều

13: Vi phạm các quy định về độ rung

Phạt tiền và xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng
giấ...
MÔN: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Đề bài: Hệ thống các văn bản pháp quy về
kiểm soát ô nhiễm không k
SV thực hiện: Tạ Thị Vân Trang
Hệ thống các văn bản pháp quy trong kiểm soát ô nhiễm không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống các văn bản pháp quy trong kiểm soát ô nhiễm không khí - Người đăng: Lại Thanh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ thống các văn bản pháp quy trong kiểm soát ô nhiễm không khí 9 10 10