Ktl-icon-tai-lieu

Hộ Chiếu Nổ Mìn

Được đăng lên bởi phuongnam1240
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
CƠ KHÍ PHƯƠNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỘ CHIẾU NỔ MÌN
I.
ĐỊA ĐIỂM NỔ: Xã Thu Cúc - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ
II. THỜI ĐIỂM NỔ: Nổ mìn vào hồi: ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm 2014
III. LOẠI ĐẤT ĐÁ: Đất đá loại: …………………………………………………………………………..
Độ cứng: …………...……………………………………………………………………………
Xác nhận của phụ trách địa chất: Ký tên………………….. Họ và tên: …………………………………..
IV. THÔNG SỐ BÃI NỔ:
Tổng số mét
Chiều cao
Khoảng cách (mét)
khoan của lỗ
DLK
LK
Từ lỗ số đến lỗ
Tổng cột bua thiết
H
có đường
(mét)
số
số lỗ
kế
(mm)
(mét)
kính
a
b
w
(mét)
(mét)

III. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước
q=
0.529 (kg/m3)
- Chỉ tiêu thuốc nố tính toán (qTT; kg/m3) với đường kính lỗ khoan: ……………………………………
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước
- Tổng hợp khối lượng đá dự kiến phá ra:
IV.
TT
1
2
3
4

V=

TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG VẬT LIỆU:
Vật liệu sử dụng
Đ.Vị
Khối lượng
Thuốc nổ AD1
kg
0.00
Kíp điện
cái
0
Dây nổ
m
#REF!
Dây điện
m
#REF!

#REF! (m3)

Ghi chú

V. SƠ ĐỒ NẠP THUỐC VÀ KHỞI ĐỘNG BÃI NỔ:
Nguồn điện

Dây điện

a

b
SƠ ĐỒ BÃI NỔ
VI. QUY ĐỊNH HIỆU LỆNH NỔ MÌN:
- Tín hiệu bắt đầu nạp mìn: Còi hú + loa thông báo.

- Tín hiệu chuẩn bị nổ mìn: Còi hú + loa thông báo.
- Tín hiệu nổ mìn: Còi hú + loa thông báo.
- Tín hiệu báo yên: Loa thông báo.

VII. KHOẢNG CÁCH AN TOÀN
- Khoảng cách từ công trình hiện hữu gần nhất đến bãi nổ: 200m
- Khoảng cách từ thiết bị không thể di chuyển được đến bãi: 200m
- Chọn khoảng cách an toàn cho người: Rng=200m
- Chọn khoảng cách an toàn cho công trình và thiết bị: Rtb=200m
VIII. THUỐC NỔ VÀ CÁC PHỤ KIỆN (Thực tế tiêu thụ tại bãi nổ):
Thực tế tiêu thụ
Thừa trả về kho
Thuốc nổ AD1
0.00 kg
Thuốc nổ AD1
Kíp điện
0 cái
Kíp điện
Dây nổ
#REF! m
Dây nổ
Dây điện
#REF! m
Dây điện

VIII.
kg
cái
m
m

Chỉ huy nổ mìn ký:

Hà Lương Huyền
IX.
STT
1
2
3
4
5
6
7

PHÂN CÔNG NHÂN SỰ THI CÔNG BÃI NỔ
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công
Hà Lương Huyền
Chỉ huy
Hoàng Văn Đậu
Thợ nổ
Từ lỗ 1 - 0
Hà Ngọc Duy
Thợ nổ
Từ lỗ 1 Vũ Tiến Thành
Cảnh giới
Trần Hữu Hùng
Cảnh giới
Trần Anh Tùng
Cảnh giới
Đỗ Nguyễn Quân
Cảnh giới

Ký nhận

X. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ GÁC, NƠI ẨN NẤP, DI CHUYỂN MÁY: (Sơ đồ mô tả)

28
3

3
28

200

KHU VỰC BÃI NỔ

28
3

XI. KẾT QUẢ NỔ MÌN
An toàn và đạt yêu cầu
Vụ nổ kết thúc vào lúc:
LẬP HỘ CHIẾU

###

3
28

200

#REF!
CHỈ HUY NỔ MÌN

DUYỆT HỘ CHIẾU

Hà Lương Huyền

Hà Lương Huyền

Trần Bình Thảo

...
HỘ CHIẾU NỔ MÌN
I. ĐỊA ĐIỂM NỔ: Xã Thu Cúc - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ
II. THỜI ĐIỂM NỔ: Nổ mìn vào hồi: ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm 2014
III. LOẠI ĐẤT ĐÁ: Đất đá loại: …………………………………………………………………………..
Độ cứng: …………...……………………………………………………………………………
Xác nhận của phụ trách địa chất: Ký tên………………….. Họ và tên: …………………………………..
IV. THÔNG SỐ BÃI NỔ:
Khoảng cách (mét)
a b w
III. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước q = 0.529 (kg/m3)
- Chỉ tiêu thuốc nố tính toán (qTT; kg/m3) với đường kính lỗ khoan: ……………………………………
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước
- Chỉ tiêu thuốc nố kỳ trước
- Tổng hợp khối lượng đá dự kiến phá ra: V = #REF! (m3)
IV. TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG VẬT LIỆU:
TT Vật liệu sử dụng Đ.Vị Khối lượng Ghi chú
1 Thuốc nổ AD1 kg 0.00
2 Kíp điện cái 0
3 Dây nổ m #REF!
4 Dây điện m #REF!
V. SƠ ĐỒ NẠP THUỐC VÀ KHỞI ĐỘNG BÃI NỔ:
Nguồn điện a
Dây điện
b
SƠ ĐỒ BÃI NỔ
VI. QUY ĐỊNH HIỆU LỆNH NỔ MÌN:
- Tín hiệu bắt đầu nạp mìn: Còi hú + loa thông báo.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
CƠ KHÍ PHƯƠNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Từ lỗ số đến lỗ
số
H
(mét)
D
LK
(mm)
L
K
(mét)
Tổng
số lỗ
Chiều cao
cột bua thiết
kế
(mét)
Tổng số mét
khoan của lỗ
có đường
kính
(mét)
Hộ Chiếu Nổ Mìn - Trang 2
Hộ Chiếu Nổ Mìn - Người đăng: phuongnam1240
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hộ Chiếu Nổ Mìn 9 10 688