Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại
Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của
pháp luật Việt Nam
Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo
hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị
định này những thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của cơ sở:
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):
4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:
5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng cấy:
6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

...
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại
Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của
pháp luật Việt Nam
Các sở trồng cấy nhân tạo phải văn bản đề nghị gửi kèm theo
hồ cho quan thẩm quyền quy định tại các Điều 11 Điều 12 Nghị
định này những thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của cơ sở:
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):
4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:
5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng cấy:
6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã 9 10 718