Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ thẩm định và phê duyệt chuẩn báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về
việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Hồ sơ thẩm định và phê duyệt chuẩn báo cáo thăm dò trữ
(TTHC)
lượng khoáng sản

4.

Lĩnh vực thống kê

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

5.

Trình tự thực hiện

6.

Cách thức thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở
Tài nguyên và Môi trường, 63 Lý Tự Trọng, quận 1, thành
phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở
Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ
sơ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp phép. Nếu hồ sơ không đạt
yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do
không cấp phép.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đóng phí phẩm
định hồ sơ và lệ phí cấp phép (nếu hồ sơ đạt yêu cầu) tại Bộ
phận Tài vụ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận
và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng
khoáng sản
- Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản

-2có chứng thực của Công chứng nhà nước.
- Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình
thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
thăm dò khoáng sản.
- Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên
đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ
lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có li...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về
việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Hồ thẩm định phê duyệt chuẩn báo cáo thăm trữ
lượng khoáng sản
4.
Lĩnh vực thống kê Tài nguyên khoáng sản, địa chất
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận trả kết quả hồ - Sở
Tài nguyên Môi trường, 63 Tự Trọng, quận 1, thành
phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở
Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ
đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp phép. Nếu hồ không đạt
yêu cầu s văn bản trả lời cho tổ chức, nhân do
không cấp phép.
Bước 4: Tổ chức, nhân đề nghị cấp phép đóng phí phẩm
định hồ lệ phí cấp pp (nếu hồ đạt yêu cầu) tại Bộ
phận Tài vụ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận
và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).
6.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Công văn trình thẩm định, xét p duyệt trữ lượng
khoáng sản
- Đề án thăm Bản sao giấy phép thăm khoáng sản
Hồ sơ thẩm định và phê duyệt chuẩn báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ thẩm định và phê duyệt chuẩn báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hồ sơ thẩm định và phê duyệt chuẩn báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản 9 10 130