Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu

Được đăng lên bởi van-huong-nguyen
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 7576 lần   |   Lượt tải: 18 lần
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
XÂY LẮP
(Theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên gói thầu" Thi công xây dựng hạng mục: Nền mặt đường
+ thoát nước (lý trình Km0 -:- Km1+196,09)
Thuộc công trình : Đường GTNT xã Đức Nhuận
Tuyến Chợ Huyện – Ngõ Chùa

Đại diện chủ đầu tư (BMT): UBND xã Đức Nhuận.

Quảng Ngãi,ngày

tháng 6 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG 5
Giám đốc

Lê Minh Đức

MỤC LỤC
Từ ngữ viết tắt……………………………………………………………………………………………
Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu……………………………………………………
Chương I: Yêu cầu về chỉ định thầu……………………………………………………
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất ……………………………...........
Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu…………………......
Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật…………………………………….................................
Chương III: Biểu mẫu………………………………………………………………………..
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu………………………………………................
Mẫu số 2. Giấy uỷ quyền…………………………………………………………………
Mẫu số 3. Thoả thuận liên danh………………………………………………………..
Mẫu số 4. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu ………………....
Mẫu số 5. Bảng kê khai dụng cụ, thiết bị thí nghiệm kiểm tra tại hiện
trường thi công………………………………………………………………………………
Mẫu số 6. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ……………………….......
Mẫu số 7A. Danh sách cán bộ chủ chốt…………………………………………….
Mẫu số 7B. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt …...
Mẫu số 7C. Bản kê khai sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài .
Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá đề xuất………………………………….....................
Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá đề xuất…………………………………..........................
Mẫu số 9A. Phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng chi tiết)
Mẫu số 9B. Phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng tổng hợp) .
Mẫu số 10. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu ……………………………..
Mẫu số 11. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện …………………….........
Mẫu số 12. Tóm tắt về hoạt động của nhà thầu…………………………………….
Mẫu số 13. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu …………………………….
Chương IV: Giới thiệu dự án và gói thầu…………………………………………….
Chương V: Bảng tiên lượng…………………………………………………………………
Chương VI: Yêu cầu về tiến độ thực hiện………………………………….................
Chương VII: Yêu cầu về mặt kỹ thuật…………………………………………………
Chương VIII: Các bản vẽ……………………………………………………………………
Phần thứ hai: Yêu cầu về hợp đồng………………………………………………......................
Chương IX: Điều kiện của hợp đồng………………………………………...................
Chương X: Mẫu hợp đồng…………………………………………………...
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
XÂY LẮP
(Theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tên gói thầu" Thi công xây dựng hạng mục: Nền mặt đường
+ thoát nước (lý trình Km0 -:- Km1+196,09)
Thuộc công trình : Đường GTNT xã Đức Nhuận
Tuyến Chợ Huyện – Ngõ Chùa
Đại diện chủ đầu tư (BMT): UBND xã Đức Nhuận.
Quảng Ngãi,ngày tháng 6 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG 5
Giám đốc
Lê Minh Đức
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu - Người đăng: van-huong-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu 9 10 616