Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đơn bán hàng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CỬA HÀNG

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

Địa chỉ:

Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
TT

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

TỔNG CỘNG

-

Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

KHÁCH HÀNG

Ngày ......... tháng ......... năm 20.........
NGƯỜI BÁN HÀNG

-

...
TÊN CỬA HÀNG
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Địa chỉ:
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)
Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
TT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
TỔNG CỘNG - -
Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ngày ......... tháng ......... năm 20.........
KHÁCH HÀNG NGƯỜI BÁN HÀNG
Hóa đơn bán hàng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa đơn bán hàng 9 10 636