Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Đơn Bán Lẻ

Được đăng lên bởi thietke-inhaan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU GIẤY BÁN HÀNG
Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
TT

MÃ KHÁCH HÀNG

MÃ SP

SỐ LƯỢNG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TỔNG CỘNG

-

Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

KHÁCH HÀNG

Ngày ......... tháng ......... năm 20.........
NGƯỜI BÁN HÀNG

BÁN HÀNG

...................

.................
ĐƠN GIÁ

....................
................

........ năm 20.........
ÁN HÀNG

-

...
MẪU GIẤY BÁN HÀNG
Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................
TT MÃ KHÁCH HÀNG MÃ SP SỐ LƯỢNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TỔNG CỘNG -
Ngày ......... tháng ......... năm 20.........
KHÁCH HÀNG
NGƯỜI BÁN HÀNG
Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Hóa Đơn Bán Lẻ - Trang 2
Hóa Đơn Bán Lẻ - Người đăng: thietke-inhaan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa Đơn Bán Lẻ 9 10 93