Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt Động giờ lên lớp khối 5

Được đăng lên bởi thangsv01
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th¸ng 9

Chủ đề:
MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012

Tuần 1:
Lễ khai giảng
I. Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa của ngày khai giảng.
- Tạo được không khí hứng khởi, tự hào trong ngày khai giảng.
- HS biết yêu trường, yêu lớp.
II. Quy mô hoạt động:
Tổ chức theo quy mô toàn trường.
III. Tài liệu và phương tiện
- Đĩa nhạc bài quốc ca, đĩa nhạc bài truyền thống của trường (nếu có).
- Quốc kì, ảnh Bác Hồ, cờ hoa, dải lụa, phông màn, khẩu hiệu để trang trí.
- Cờ nhỏ, hoa để HS cầm tay vẫy.
- Giấy mời cha mẹ HS và đại diện các ban ngành có liên quan ở địa phương.
IV. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- Nhà trường, đại diện HS, đại diện cha mẹ HS họp để thống nhất kế hoạch tổ chức
lễ khai giảng.
- Gửi giấy mời đến các đại biểu ở địa phương.
- Hướng dẫn HS: hát Quốc ca, đội ca; tập đội hình, đội ngũ diễu hành; tập các tiết
mục văn nghệ, đồng diễn thể dục, võ thuật...; chuẩn bị cờ, hoa tươi...
- Trang hoàng địa điểm tổ chức lễ khai giảng.
Bước 2: Tiến hành Lễ khai giảng
- Đội nghi thức rước Quốc kì, ảnh Bác Hồ, cờ đội lên Lễ đài, tiếp sau là HS các lớp
diễu hành về vị trí tập kết.
- Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
- Chào cờ.
- Hiệu trưởng nhà trường, đại diện chính quyền địa phương, đại diện HS lên phát
biểu.
- Hiệu trưởng lên tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh hồi trống khai giảng
năm học.
- Bế mạc lễ khai giảng, HS xếp hàng về lớp học.

Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012
1

Tuần 2
Xây dựng Sổ truyền thống lớp em
I. Mục tiêu hoạt động
- Giúp HS biết đóng góp xây dựng Sổ truyền thống của lớp.
- Giáo dục cho HS lòng tự hào là một thành viên của lớp và có ý thức bảo vệ danh dự,
truyền thống của lớp.
- Có ý thức về thực hiện an toàn giao thông và phòng tránh các tệ nạn XH.
II. Quy mô hoạt động:
- Tổ chức theo quy mô lớp.
III. Tài liệu và phương tiện:
- Một cuốn sổ bìa cứng khổ 19 x 26,5cm.
- Thông tin về các các cá nhân HS, các tổ và lớp kèm theo ảnh chụp.
- Bút màu, keo dán.
IV. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- GV phổ biến mục đích làm sổ truyền thống của lớp và cùng HS trao đổi.
- Mỗi HS cần chuẩn bị: 1 tấm ảnh cá nhân cỡ 4x6 và viết một vài dòng tự giới thiệu
về bản thân.
- Các tổ chuẩn bị ảnh chụp chung của tổ và một vài nét giới thiệu về tổ mình.
- Cả lớp chuẩn bị ảnh chung của lớp, thành lập Ban biên tập Sổ truyền thống.
Bước 2: Tiến hành làm Sổ truyền thống của lớp
- Ban biên tập thu thập và sắp xếp tranh ảnh, thông tin theo từng loại.
- Trình bày, trang trí Sổ truyền thống.
Bước 3: Tuyên truyền ...
Th¸ng 9
Chủ đề:
MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM
Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012
Tuần 1:
Lễ khai giảng
I. Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa của ngày khai giảng.
- Tạo được không khí hứng khởi, tự hào trong ngày khai giảng.
- HS biết yêu trường, yêu lớp.
II. Quy mô hoạt động:
Tổ chức theo quy mô toàn trường.
III. Tài liệu và phương tiện
- Đĩa nhạc bài quốc ca, đĩa nhạc bài truyền thống của trường (nếu có).
- Quốc kì, ảnh Bác Hồ, cờ hoa, dải lụa, phông màn, khẩu hiệu để trang trí.
- Cờ nhỏ, hoa để HS cầm tay vẫy.
- Giấy mời cha mẹ HS và đại diện các ban ngành có liên quan ở địa phương.
IV. Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị
- Nhà trường, đại diện HS, đại diện cha mẹ HS họp để thống nhất kế hoạch tổ chức
lễ khai giảng.
- Gửi giấy mời đến các đại biểu ở địa phương.
- Hướng dẫn HS: hát Quốc ca, đội ca; tập đội hình, đội ngũ diễu hành; tập các tiết
mục văn nghệ, đồng diễn thể dục, võ thuật...; chuẩn bị cờ, hoa tươi...
- Trang hoàng địa điểm tổ chức lễ khai giảng.
Bước 2: Tiến hành Lễ khai giảng
- Đội nghi thức rước Quốc kì, ảnh Bác Hồ, cờ đội lên Lễ đài, tiếp sau là HS các lớp
diễu hành về vị trí tập kết.
- Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
- Chào cờ.
- Hiệu trưởng nhà trường, đại diện chính quyền địa phương, đại diện HS lên phát
biểu.
- Hiệu trưởng lên tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh hồi trống khai giảng
năm học.
- Bế mạc lễ khai giảng, HS xếp hàng về lớp học.
Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012
1
Hoạt Động giờ lên lớp khối 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt Động giờ lên lớp khối 5 - Người đăng: thangsv01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hoạt Động giờ lên lớp khối 5 9 10 806