Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho thuê xe tự lái

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI
Số:………./HĐKT
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên
Hôm nay, ngày....... tháng....... năm....... tại........... Chúng tôi gồm có.
Bên cho thuê xe (Gọi tắt là bên A):
Ghi rõ nhân thân của chủ xe, loại xe….................................................................................
Bên thuê xe (Gọi tắt là bên B):
Đại diện: ............................................................................ Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Điện thoại:..............................................................................................................................
Điều 1: Nội dung công việc
Bên A cho bên B thuê một chiếc xe
Xe ô tô đảm bảo còn mới %. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của
xe đều được dán tem đảm bảo.
Điều 2: Đơn giá và hình thức thanh toán.
1. Đơn giá thuê: / một tháng
2. Khống chế: km/tháng
3. Phụ trội: .000đ/1km
4. Thời gian thuê: Từ ngày tháng năm 200
Đến ngày ……tháng……năm 200….
5. Hình thức thanh toán: Trả sau bằng tiền mặt. Được thanh toán 6 tháng một lần.
Điều 3: Trách nhiệm của các bên
1.3. Trách nhiệm của bên A.
Giao xe đúng chất lượng và thời gian
3.2. Trách nhiệm của bên B
Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.
- Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi
tiết nào.

- Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ.
- Mọi sự cố bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua
đồ của hãng thay thế(không chấp nhận gò, hàn).
- Các vết xây xước, bẹp nhẹ không phải thay đồ mới thì bên B phải bồi thường cho bên A
số tiền gấp 2 đến 5 lần (tùy vào vị trí) theo báo giá của Trung tâm Bảo hành.
- Nếu xe chạy được 5000km trở lên, bên B phải tự thay dầu một lần.
- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn
trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở vv.... của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải
chịu hoàn toàn.
- Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe vê … để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1
lần.
- Khi tra xe, phải rửa xe sạch sẽ như lúc nhận
Điều 4: Điều khoản cụ thể
1.4 Nghiêm cấm bên B:
- Cấm sử dụng xe trở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu.
- Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.
- Cấm giao xe cho người khác.
- Cấm đi vào đường ngập nướ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI
Số:………./HĐKT
Căn c vào nhu cầu thực tế của hai bên
Hôm nay, ngày....... tháng....... năm....... tại........... Chúng tôi gồm có.
Bên cho thuê xe (Gọi tắt bên A):
Ghi nhân thân của chủ xe, loại xe….................................................................................
Bên thuê xe (Gọi tắt n B):
Đại diện: ............................................................................ Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Điện thoại:..............................................................................................................................
Điều 1: Nội dung ng việc
Bên A cho bên B thuê một chiếc xe
Xe ô tô đảm bảo còn mới %. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của
xe đều được dán tem đảm bảo.
Điều 2: Đơn giá hình thức thanh toán.
1. Đơn giá thuê: / một tháng
2. Khống chế: km/tháng
3. Phụ trội: .000đ/1km
4. Thời gian thuê: T ngày tháng năm 200
Đến ngày ……tháng……năm 200….
5. nh thức thanh toán: Trả sau bằng tiền mặt. Được thanh toán 6 tháng một lần.
Điều 3: Trách nhiệm của các bên
1.3. Trách nhiệm của bên A.
Giao xe đúng chất lượng thời gian
3.2. Trách nhiệm của bên B
Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.
- Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và đảm bảo sửa chữa, thay thế bất cứ chi
tiết nào.
Hợp đồng cho thuê xe tự lái - Trang 2
Hợp đồng cho thuê xe tự lái - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng cho thuê xe tự lái 9 10 432