Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp bàn ghế

Được đăng lên bởi thumen0412@gmail.com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3511 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP BÀN GHẾ
- Căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
Hôm nay, ngày…. tháng ….năm 2013
Hai bên gồm:
Bên A : (BÊN MUA)
CÔNG TY TNHH Ăn Uống Hoàng Minh
Đại diện: Ông Phùng Văn Hào

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.66861489
Tài khoản số : 102010001654914
Mã số thuế: 0106029464
Bên B : (BÊN CUNG CẤP)
Đại diện: Ông Phùng Văn Thận
Ngày sinh : 16/12/1970
CMTND: 121083574
Ngày cấp : 7/1/1989 do CA tỉnh bắc giang cấp.
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản
sau :
Điều 1 : Nội dung hợp đồng:
Bên B sẽ cung cấp bàn ghế cho Bên A như sau :
ST
T

TÊN DANH
MỤC

1 Bàn, ghế

MÔ TẢ
bàn và 6 ghế
con

KÍCH THƯỚC
Bàn : 1400 x 600 x
1000

ĐƠN
GIÁ
200000
0

SỐ
LƯỢNG
70

THÀNH
TiỀN
140000000

Ghế : 600 x 300 x
300
Tổng Cộng

140000000

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
2.1 Giá cả:
Tổng giá trị hợp đồng: 140.000.000 vnđ nội dung chi tiết như tại điều 1.
2.2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
2.3 Tiến độ thanh toán
- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 50% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng, số
tiền còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai biên
ký biên bản bàn giao, Bên B cung cấp đầy đủ các loại chứng từ thanh toán.
Điều 3: Quy cách - chất lượng hàng hóa
- Bên B cung cấp bàn, ghế theo nội dung nêu tại điều 1 của hợp đồng này đúng tiến
độ và chất lượng như trong báo giá.
Điều 4: Trách nhiệm của các Bên
Trách nhiệm của Bên A
- Bên A có trách nhiệm thanh toán tiền hàng theo đúng quy định của hợp đồng.
Trách nhiệm của Bên B
- Bên B có trách nhiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của Bên A đúng quy cách,
chất lượng và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại
Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm ghi trong hợp đồng này
mà dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho Bên kia thì phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt
hại đó.
- Vi phạm về tiến độ: Nếu Bên A thanh toán chậm thì Bên A sẽ bị phạt 1%/ngày
cho tổng giá trị thanh toán chậm, số tiền phạt tối đa không quá 8% tổng giá trị
thanh toán chậm. Thời gian thanh toán và giao hàng chậm không quá 10 ngày.
- Vi phạm về chất lượng:
Bên A sẽ không chấp nhận số lượng, không đúng theo yêu cầu ký trong hợp đồng.
Bên A chỉ thanh toán giá trị phần hàng hoá đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng đã
đượ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP BÀN GHẾ
- Căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
Hôm nay, ngày…. tháng ….năm 2013
Hai bên gồm:
Bên A : (BÊN MUA)
CÔNG TY TNHH Ăn Uống Hoàng Minh
Đại diện: Ông Phùng Văn Hào Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.66861489
Tài khoản số : 102010001654914
Mã số thuế: 0106029464
Bên B : (BÊN CUNG CẤP)
Đại diện: Ông Phùng Văn Thận
Ngày sinh : 16/12/1970
CMTND: 121083574
Ngày cấp : 7/1/1989 do CA tỉnh bắc giang cấp.
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản
sau :
Điều 1 : Nội dung hợp đồng:
Bên B sẽ cung cấp bàn ghế cho Bên A như sau :
ST
T
TÊN DANH
M C MÔ T KÍCH TH CƯỚ
Đ N Ơ
GIÁ
S
L NGƯỢ
THÀNH
Ti N
1 Bàn, ghế
bàn và 6 gh ế
con
Bàn : 1400 x 600 x
1000
200000
0 70 140000000
Hợp đồng cung cấp bàn ghế - Trang 2
Hợp đồng cung cấp bàn ghế - Người đăng: thumen0412@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp bàn ghế 9 10 436