Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Nguyễn Kim Đồng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 37193 lần   |   Lượt tải: 128 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM
-Căn cứ pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế của hội đồng Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/09/1989.
-Căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của hội đồng Bộ trưởng về
thi hành pháp lệnh kinh tế.
-Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên.
Hôm nay: ngày …../ 03/2013, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TM - SX NGỌC LỢI
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số thuế:
Đại diện: Ông

Fax:
Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHƯỢNG TÙNG
Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Phước Trung, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, BRVT
Điện thoại: 0643865217
Fax:
0643865217
Mã số thuế: 3502210292
Đại diện: Ông Lê Đình Tùng
Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU I: THỎA THUẬN CHUNG
Bên B cung cấp thường xuyên cung cấp Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau,
Củ, Quả tươi sống cho bên A tại địa chỉ: KCN Nhơn Trạch – Long Thành – Đồng Nai.
Theo yêu cầu sau:
1. Số lượng các mặt hàng thực phẩm theo đơn đặt hàng của bên A.
2. Thời gian giao hàng: 5giờ sáng hàng ngày tại công trình POSCO VST.
3. Đơn giá tính theo giá từng đơn hàng (Đơn giá này chưa bao gồm hóa đơn 10% VAT).
Giá này sẽ được điều chỉnh khi giá cả trên thị trường tăng, hoặc giảm hai bên sẽ trao đổi
điều chỉnh lại và đi đến thống nhất bằng văn bản.
4. Chất lượng các mặt hàng thực phẩm tươi sống theo yêu cầu đơn đặt hàng:
5. Tiêu chuẩn các mặt hàng thực phẩm:
_ Thịt heo, Các loại cá, thịt gà, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả….. tươi sống đúng chất
lượng loại Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả tươi sống đã đặt. Nếu
không đúng loại Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả đã đặt bên A sẽ

trả lại toàn bộ lượng hàng đã đặt và bên B phải hoàn lại đúng chất lượng Thịt heo, Các
loại cá, thịt gà, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả như đơn đặt hàng.
_ Hình thức cung cấp: Cung cấp trực tiếp.
_ Phục vụ: Nhanh gọn, thái độ phục vụ ân cần, chu đáo, chuyên nghiệp và vui vẻ.

ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1.Trách nhiệm của bên A:
_ Đặt hàng trước thời gian từ 1 tuần (chiều thứ 7 hàng tuần) để bên B chuẩn bị.
_ Chuẩn bị kho bãi cho bên B và bố trí người để nhận hàng theo đúng thời gian.
2.Trách nhiệm của bên B:
_ Báo giá thực phẩm cho bên A vào chiều thứ 6 hàng tuần.
_ Cung cấp đúng chất lượng, số lượng loại Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh),
Rau, Củ, Quả mà bên A yêu cầu
_ Giao tại các vị trí, địa điểm mà bên A yêu cầu, giao đúng thời gian.

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
_ Vào ngày 25 hàng tháng,...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******
HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM
-Căn cứ pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế của hội đồng Nhà Nước Cộng Hòa Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/09/1989.
-Căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của hội đồng Bộ trưởng về
thi hành pháp lệnh kinh tế.
-Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên.
Hôm nay: ngày …../ 03/2013, chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TM - SX NGỌC LỢI
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
Đại diện: Ông Chức vụ:
BÊN B: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHƯỢNG TÙNG
Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Phước Trung, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, BRVT
Điện thoại: 0643865217 Fax: 0643865217
Mã số thuế: 3502210292
Đại diện: Ông Lê Đình Tùng Chức vụ: Giám đốc
ĐIỀU I: THỎA THUẬN CHUNG
Bên B cung cấp thường xuyên cung cấp Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau,
Củ, Quả tươi sống cho bên A tại địa chỉ: KCN Nhơn Trạch – Long Thành – Đồng Nai.
Theo yêu cầu sau:
1. Số lượng các mặt hàng thực phẩm theo đơn đặt hàng của bên A.
2. Thời gian giao hàng: 5giờ sáng hàng ngày tại công trình POSCO VST.
3. Đơn giá tính theo giá từng đơn hàng (Đơn giá này chưa bao gồm hóa đơn 10% VAT).
Giá này sẽ được điều chỉnh khi giá cả trên thị trường tăng, hoặc giảm hai bên sẽ trao đổi
điều chỉnh lại và đi đến thống nhất bằng văn bản.
4. Chất lượng các mặt hàng thực phẩm tươi sống theo yêu cầu đơn đặt hàng:
5. Tiêu chuẩn các mặt hàng thực phẩm:
_ Thịt heo, Các loại cá, thịt , Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả….. tươi sống đúng chất
lượng loại Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả tươi sống đã đặt. Nếu
không đúng loại Thịt heo, Các loại cá, Thị bò (đông lạnh), Rau, Củ, Quả đã đặt bên A sẽ
HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM - Trang 2
HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM - Người đăng: Nguyễn Kim Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG CUNG THỰC PHẨM 9 10 415