Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng dịch vụ

Được đăng lên bởi ntung-tunglamcorp-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
V/v nấu ăn cho công nhân
Số:…/HĐDV

-

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005
Căn cứ luật Thương mại số 36/2005/QH11 được nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên

Hôm nay ngày……… , tại
Chúng tôi gồm:
ĐẠI DIỆN BÊN A:
Đại diện: Ông (bà)
Chức vụ:
Trụ sở
Điện thoại:
- Fax:
Mã số thuế:
Tài khoản:
ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM
Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở: Số 1A Ngõ 31/2 Trần Quốc Hoàn – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 043.538.1266 - Fax: 043.538.1266
Mã số thuế: 0102 969 957
Tài khoản: 01201-000069486-5 NH Công thương Việt Nam, Chi nhánh Nam
Thăng Long.
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng số 01 với những điều khoản cụ
thể sau:
Điều 1: Nội dung công việc
- Bên B nhận công việc và chịu trách nhiệm nấu ăn phục vụ cán bộ, công nhân
viên (CBCNV) của bên A theo định lượng cụ thể về thực phẩm và giá cả quy
định (có phụ lục kèm theo)
- Thời gian phục vụ CBCNV của bên A theo thời gian và địa điểm do bên A quy
định bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ. Bên B đồng ý phục vụ theo thời
gian và địa điểm do bên A quy định

-

Nếu bên B không phục vụ được thì bên B chịu bồi thường giá trị suất ăn ngày
hôm đó cho bên A

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên
Đối với bên B
- Bên B có trách nhiệm tuân thủ quy định về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm (ATVSTP) tại bếp ăn và tuân thủ các quy định về ATVSTP có liên
quan do cơ quan có thẩm quyền quản lý ban hành.
- Bên B phải đảm bảo nguồn thực phẩm mà mình cung cấp có nguồn gốc xuất sứ
an toàn, thực phẩm phải luôn tươi sống, không có mầm bệnh có khả năng đe
dọa sức khỏe con người.
- Bên B có trách nhiệm ghi chép hồ sơ theo dõi hàng ngày đối với:
+ Nguồn gốc xuất sứ của thực phẩm mà mình cung cấp
+ Thực đơn hàng ngày
+ Lưu mẫu thức ăn chế biến hàng ngày và bảo quản trong tủ lạnh
+ Làm sổ sách báo cáo các thực phẩm làm mẫu thức ăn
- Bên B phải chịu 100% trách nhiệm về hành vi sai phạm và phải trả mọi chi phí
khám chữa bệnh cho người bị ngộ độc do nguồn thực phẩm mà bên B cung
cấp, chi phí tìm nguyên nhân gây ngộ động của cơ quan có thẩm quyền cũng
như chi phí phát sinh khác do hậu quả của việc ngộ độc gây ra
- Phục vụ đúng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng (nếu có) về dinh dưỡng và
số lượng thực phẩm
- Không lặp ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
V/v nấu ăn cho công nhân
Số:…/HĐDV
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005
- Căn cứ luật Thương mại số 36/2005/QH11 được nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên
Hôm nay ngày……… , tại
Chúng tôi gồm:
ĐẠI DIỆN BÊN A:
Đại diện: Ông (bà)
Chức vụ:
Trụ sở
Điện thoại: - Fax:
Mã số thuế:
Tài khoản:
ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU Y DỰNG
THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM
Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở: Số 1A Ngõ 31/2 Trần Quốc Hoàn – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 043.538.1266 - Fax: 043.538.1266
Mã số thuế: 0102 969 957
Tài khoản: 01201-000069486-5 NH ng thương Việt Nam, Chi nhánh Nam
Thăng Long.
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất hợp đồng số 01 với những điều khoản cụ
thể sau:
Điều 1: Nội dung công việc
- Bên B nhận công việc chịu trách nhiệm nấu ăn phục vụ cán bộ, công nhân
viên (CBCNV) của bên A theo định lượng cụ thể về thực phẩm giá cả quy
định (có phụ lục kèm theo)
- Thời gian phục vụ CBCNV của bên A theo thời gian và địa điểm do bên A quy
định bao gồm cả ngày chủ nhật ngày lễ. Bên B đồng ý phục vụ theo thời
gian và địa điểm do bên A quy định
hợp đồng dịch vụ - Trang 2
hợp đồng dịch vụ - Người đăng: ntung-tunglamcorp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hợp đồng dịch vụ 9 10 191