Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ

Được đăng lên bởi van-tvtc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: ........ /2013/HĐDV
Hôm nay, ngày

năm 20 , chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNHH THU LAN (LongSon Muine Exotic Restaurants & Resort)
Địa chỉ
: Khu Long Sơn – Suối Nước, P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại
: (062) 3836.055
Fax: (062) 3836.085
Mã số thuế
Tài khoản
Email
Đại diện

tháng

: 3400837574
: 10201.000.144.7284
: info@longsonmuineresort.vn
: Bà Tăng Thị Thu Hà

Tại: NH Vietinbank – PGD. Mũi Né, CN Bình Thuận
Website: 
Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : ………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………
Điện thọai : …………………………………… Fax: ……………………………………………
Mã số thuế : ……………………………………
Tài khoản : ………………………………….
Tại: ……………………………………………..
Email :
…………………………………… Website : ……………………………………….
Người Đại Diện :
Chức vụ:
Sau khi trao đổi, bàn bạc hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch với các điều
khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1: Phạm vi các dịch vụ du lịch của hợp đồng
1.1
Bên B sẽ đưa khách du lịch đến sử dụng dịch vụ tại khu du lịch LongSon Muine Exotic Restaurants
& Resort của bên A dưới các hình thức khách lẻ, khách đoàn, ghép đoàn, trọn gói hoặc các dịch vụ
du lịch khác mà Bên A cung cấp.
1.2

Các dịch vụ du lịch bên A cung cấp bao gồm:
(1) Dịch vụ ăn uống
(2) Vui chơi giải trí
(3) Biểu diễn nghệ thuật: Múa chăm, Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, DJ, Hiphop dance, Múa
lửa….
(4) Tổ chức Sự kiện/ Tiệc cưới/ Hội nghị
(5) Phòng nghỉ
(6) Cho thuê xe.

Điều 2: Trách nhiệm bên A
2.1
Bên A sẽ thường xuyên cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và những
dịch vụ khác cho bên B một cách đầy đủ và chính xác theo tiêu chí 4 Sao với giá cả cạnh tranh.
2.2
Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo đúng chất lượng, yêu cầu trên phiếu xác nhận đặt
dịch vụ đã được hai bên thỏa thuận khi bên B đặt dịch vụ.

LongSon MuiNe Resort A:706B St., Long Sơn – Suối Nước, Mũi Né Ward, Phan Thiết City, Binh Thuận Province.
T: (+ 84 ) 062-383-6055 F: ( +84) 062-383-6085
Hotline: 0902-686-489
HCMC Sale Office
A: 29/26 Yên Thế str ., Ward 2, Tân Bình Dist ., HCMC
T: (+ 84) 08-3842-1707

F: ( + 84)08 – 3547-0073

Email: sale@longsonmuineresort.vn

Trang 1

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm với khách hàng nếu có trường hợp xảy ra
ngộ độc thức ăn mà kết quả được xác định bởi các cơ quan chức năng là do khách hàng sử dụng thực
phẩm của bên A.
Chương trình dịch vụ du lịch, bảng giá, tỷ lệ hoa hồng được gửi kèm theo hợp ...
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: ........ /2013/HĐDV
Hôm nay, ngày tháng năm 20 , chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNHH THU LAN (LongSon Muine Exotic Restaurants & Resort)
Địa chỉ : Khu Long Sơn – Suối Nước, P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại : (062) 3836.055 Fax: (062) 3836.085
Mã số thuế : 3400837574
Tài khoản : 10201.000.144.7284 Tại: NH Vietinbank – PGD. Mũi Né, CN Bình Thuận
Email : info@longsonmuineresort.vn Website: www.longsonmuineresort.vn
Đại diện : Bà Tăng Thị Thu Hà Chức vụ: Giám đốc
BÊN B : ………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………
Điện thọai : …………………………………… Fax: ……………………………………………
Mã số thuế : ……………………………………
Tài khoản : …………………………………. Tại: ……………………………………………..
Email : …………………………………… Website : ……………………………………….
Người Đại Diện : Chức vụ:
Sau khi trao đổi, bàn bạc hai n đã thống nhất kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch với các điều
khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1: Phạm vi các dịch vụ du lịch của hợp đồng
1.1 Bên B sẽ đưa khách du lịch đến sdụng dịch vụ tại khu du lịch LongSon Muine Exotic Restaurants
& Resort của bên A dưới các hình thức khách lẻ, khách đoàn, ghép đoàn, trọn gói hoặc các dịch vụ
du lịch khác mà Bên A cung cấp.
1.2 Các dịch vụ du lịch bên A cung cấp bao gồm:
(1) Dịch vụ ăn uống
(2) Vui chơi giải trí
(3) Biểu diễn nghệ thuật: Múa chăm, Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, DJ, Hiphop dance, Múa
lửa….
(4) Tổ chức Sự kiện/ Tiệc cưới/ Hội nghị
(5) Phòng nghỉ
(6) Cho thuê xe.
Điều 2: Trách nhiệm bên A
2.1 Bên A sẽ thường xuyên cung cấp tng tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và những
dịch vụ khác cho bên B một cách đầy đủ và chính xác theo tiêu chí 4 Sao với giá cả cạnh tranh.
2.2 Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo đúng chất lượng, u cầu tn phiếu xác nhận đặt
dịch vụ đã được hai bên thỏa thuận khi bên B đặt dịch vụ.
LongSon MuiNe Resort A:706B St., Long Sơn – Suối Nước, Mũi Né Ward, Phan Thiết City, Binh Thuận Province.
T: (+ 84 ) 062-383-6055 F: ( +84) 062-383-6085 Hotline: 0902-686-489
HCMC Sale Office A: 29/26 Yên Thế str ., Ward 2, Tân Bình Dist ., HCMC
T: (+ 84) 08-3842-1707 F: ( + 84)08 – 3547-0073 Email: sale@longsonmuineresort.vn
Trang 1
Hợp đồng dịch vụ - Trang 2
Hợp đồng dịch vụ - Người đăng: van-tvtc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ 9 10 95