Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng gia công

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Số: 03/HĐGC
Ngày:01/01/2012
Chúng tôi gồm có:
Bên A: GANGNAM.Co.Ltd
-

Địa chỉ: 200 Daechi, Kangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc

-

Điện thoại: (0082)262.826.262

Fax: 04.36337048

-

Đại diện là: Park Ji Sung

Chức vụ: GIÁM ĐỐC MARKETING

-

Đây được gọi là bên đặt gia công.

Bên B: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM
-

Địa chỉ: 420, Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

-

Điện thoại: (848)3.898.444

Fax: 84.89307012

-

Đại diện là: NGUYỄN VĂN A

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

-

Đây được gọi là bên nhận gia công
Hai bên thống nhất thoả thuận kí kết hợp đồng gia công xuất khẩu sản xuất và đóng
gói tương ớt với các điều kiện và điều khoản sau :

Điều 1: Nội dung của hợp đồng
-

Bên A chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia, tài liệu kỹ
thuật và các điều kiện cần thiết khác cho bên B để tổ chức sản xuất và đáp ứng các
yêu cầu của bên A.

-

Bên B đảm bảo năng lực cần thiết tại nhà máy để tiến hàng sản xuất phù hợp với
nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia,tài liệu kỹ thuật do bên A cung cấp, đồng thời
đảm bảo hoàn thành số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng, nhà máy sản xuất phải
được sự chấp thuận của bên A.

-

Trong trường hợp bên A không mua được nguyên vật liệu cho bên B thì bên A sẽ
thông báo cho bên B biết 7 ngày trước thời điểm giao nguyên vật liệu và cho phép
1

bên B mua nguyên phụ liệu tại thị trường Việt Nam (Bao gồm cả nguyên liệu vật
liệucó nguồn gốc nhập khẩu), số tiền mua nguyên vật liệu này sẽ do bên A hoàn trả lại
cho bên B.
-

Bất kì mọi thay đổi nào làm khác với quy định trong hợp đồng sẽ có hiệu lực khi được
qui định bằng văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền của cả 2 bên.

-

Thời hạn của hợp đồng : 12 tháng

Điều 2: Tên hàng gia công
1. Tên hàng: Tương ớt (chi tiết được quy định trong phụ lụcII)
2. Số lượng dự kiến :500 thùng /tháng
-

Tổng sản phẩm dự kiến : 6000 thùng/năm
Theo quy tắc: bên A tính toán số liệu cần sản xuất và gửi tới bên B trước ngày 20 của
mỗi tháng. Mọi sự thay đổi về tên hàng và số lượng hàng đều dựa theo yêu cầu của
bên A. Chi tiết mã hàng, số lượng, đơn giá sẽ được quy định cụ thể trong phụ lục I.
Phụ lục là một phần không thể tách rời của bản hợp đồng này.

3. Quy cách phẩm chất :
-

Như mẫu đối do bên B cung cấp, số lượng 02 mẫu, mỗi bên giữ một mẫu. Hai bên ký

-

tên và niêm phong trên mẫu số 02, ngày 03 tháng 01 năm 2012.
Thời hạn được phép hủy mẫu hàng : Trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn sử dụng của

-

lô hàng. Chú ý : Thời hạn sử dụng tương ớt là 1 ...
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Số: 03/HĐGC
Ngày:01/01/2012
Chúng tôi gồm có:
Bên A: GANGNAM.Co.Ltd
- Địa chỉ: 200 Daechi, Kangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc
- Điện thoại: (0082)262.826.262 Fax: 04.36337048
- Đại diện là: Park Ji Sung Chức vụ: GIÁM ĐỐC MARKETING
- Đây được gọi là bên đặt gia công.
Bên B: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM
- Địa chỉ: 420, Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (848)3.898.444 Fax: 84.89307012
- Đại diện là: NGUYỄN VĂN A Chức vụ: GIÁM ĐỐC
- Đây được gọi là bên nhận gia công
Hai bên thống nhất thoả thuận kết hợp đồng gia công xuất khẩu sản xuất đóng
gói tương ớt với các điều kiện và điều khoản sau :
Điều 1: Nội dung của hợp đồng
- Bên A chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phụ gia, tài liệu kỹ
thuật các điều kiện cần thiết khác cho bên B để tổ chức sản xuất đáp ứng các
yêu cầu của bên A.
- Bên B đảm bảo năng lực cần thiết tại nhà máy để tiến hàng sản xuất phù hợp với
nguyên vật liệu, phụ liệu phụ gia,tài liệu kỹ thuật do bên A cung cấp, đồng thời
đảm bảo hoàn thành số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng, nhà máy sản xuất phải
được sự chấp thuận của bên A.
- Trong trường hợp bên A không mua được nguyên vật liệu cho bên B thì bên A sẽ
thông báo cho bên B biết 7 ngày trước thời điểm giao nguyên vật liệu cho phép
1
Hợp đồng gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng gia công - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hợp đồng gia công 9 10 452