Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng hứa mua - hứa bán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG HỨA MUA - HỨA BÁN
Căn nhà số: …………………………………………………………………………
Chúng tôi ký tên dưới đây:
BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A):
Ông/Bà: ........................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú: ….....
……………………………………………………………………………………………...
Hiện bên A đang tiến hành thủ tục mua căn nhà số: …………………………………
………………………………………………………………, TP.HCM thuộc sở hữu nhà
nước theo Hợp đồng mua bán nhà trả góp số:
BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B):
Ông/Bà: ......................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú: ….....
……………………………………………………………………………………………...
Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng thống nhất lập hợp đồng hứa mua - hứa bán nhà với
nội dung sau:
Điều 1. Bên A hứa bán cho bên B và bên B hứa mua căn nhà số:
………………………………
………………………………………………………………………………………………
……, TP.HCM.
Điều 2. Giá mua bán:
Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: ………….000.000đ (triệu đồng chẵn).
Phương thức thanh toán:
Bên B đã giao trước cho bên A ………… (………… triệu đồng chẵn).
Phần còn lại …………(…………… triệu đồng chẵn) bên B sẽ dùng để thanh toán (trả
góp) cho ………………… theo hợp đồng số: …………………… ngày
…………………………… nêu trên.
Điều 3. Sau khi bên A được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất
ở
đối
với
căn
nhà
số:
………………………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………, TP.HCM ngay lập tức hai
bên sẽ tiến hành thủ tục mua bán nhà theo quy định hiện hành.

Điều 4. Cam kết chung:
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội
dung hợp đồng.
Hai bên cam kết giá bán trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị
trường lên hay xuống.
Tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và các chi phí khác của bên A và tiền thuế trước bạ
của bên B sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.
Các lệ phí khác tại thời điểm thực hiện việc mua bán sẽ do các bên thỏa thuận và thực
hiện.
Nếu bên A đổi ý không bán căn nhà trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã
nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không mua căn nhà trên thì bên B chịu mất
toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.
Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản .......... trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu 01
bản.
Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nộ...
Hợp đồng hứa mua - hứa bán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng hứa mua - hứa bán 9 10 648