Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Được đăng lên bởi doianhchinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: ………………………..

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(Về việc giao nhận khoán thầu xây lắp)
I.

Các căn cứ để ký kết hợp đồng
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ
họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực hiện của 2 bên,
Hôm nay, tại TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng…… năm………, chúng tôi gồm:
II.
Các bên ký kết hợp đồng:
1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A): VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI
Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: Ông Hoàng Nghĩa Sơn
- Chức vụ: Viện trưởng
Và ông Nguyễn Xuân Vinh
- Quản lý dự án
Điện thoại:08.22181635
Fax: 08.38978791
Tài khoản: 007.114.5628340
tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi
nhánh TPHCM
MST: 0301279411
1.
Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI
PHƯƠNG LIÊM
Địa chỉ: 11 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 0781.6282923;
Fax: 0781.3949136
Số tài khoản: 0501000023384
tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi
nhánh Vĩnh Lộc- HCM
MST:0307624079
Đại diện: Ông Lê Tiến Hưng
- Chức vụ: Giám đốc
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG:
Bên A thuê Bên B thực hiện thi công xây dựng nền móng cho việc lắp đặt hệ thống
chuyển hóa thuộc dự án “Nhiên liệu sinh học từ sinh khối thực vật thủy sinh Việt Nam”
với các nội dung công việc như sau:
BẢNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐVT: Đồng

STT

Tên công tác

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá

1

Lu lại mặt đường cũ đã
cày phá

100m2

0,408

2

Đắp cát công trình bằng
máy đầm 16T, độ chặt
K=0,98

100m3

0,106

11.612.254

1.230.889

3

Bê tông lót móng rộng
=<250cm đá 4 x 6M100

m3

4,341

2.586.065

11.226.108

4

Sản xuất lắp dựng cốt
thép đường kính =<18

Tấn

0,394

12.213.464

4.812.104

5

Bê tông đá 1x 2M300

m3

7,912

3.685.407

29.158.940

6

Sản xuất lắp dựng cốt
thép khung đỡ,giá đỡ, bệ
đỡ

Tấn

0,34

27.002.557

9.180.869

7

Cung cấp lắp đặt bồn
chứa nước

cái

1

1.919.24 9

1.919.249

862.505

Thành tiền
351.902

Chi phí xây dựng đã bao giồm thuế VAT

57.880.061

Làm tròn

57.880.000

(Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)
-

Địa điểm xây dựng: tại Ấp Hòa II – xã Long Điền – huyện Đông Hải – tỉnh Bạc
Liêu.

Điều II: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Thi công đầy đủ các khối lượng các hạng mục công trình the...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: ………………………..
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(Về việc giao nhận khoán thầu xây lắp)
I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ
họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ ớng dẫn thi
hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực hiện của 2 bên,
Hôm nay, tại TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng…… năm………, chúng tôi gồm:
II. Các bên ký kết hợp đồng:
1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A): VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI
Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: Ông Hoàng Nghĩa Sơn - Chức vụ: Viện trưởng
Và ông Nguyễn Xuân Vinh - Quản lý dự án
Điện thoại:08.22181635 Fax: 08.38978791
Tài khoản: 007.114.5628340 tại: Ngân ng TMCP Ngoại thương VN, chi
nhánh TPHCM
MST: 0301279411
1. Bên nhận thầu (gọi tắt bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI
PHƯƠNG LIÊM
Địa chỉ: 11 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 0781.6282923; Fax: 0781.3949136
Số tài khoản: 0501000023384 tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi
nhánh Vĩnh Lộc- HCM
MST:0307624079
Đại diện: Ông Lê Tiến Hưng - Chức vụ: Giám đốc
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG:
Bên A thuê Bên B thực hiện thi công xây dựng nền móng cho việc lắp đặt hệ thống
chuyển hóa thuộc dự án “Nhiên liệu sinh học từ sinh khối thực vật thủy sinh Việt Nam”
với các nội dung công việc như sau:
BẢNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐVT: Đồng
HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Người đăng: doianhchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HỢP ĐỒNG KINH TẾ 9 10 148