Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán xe

Được đăng lên bởi lyganguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH XD
ĐẠT LONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
V/v: Mua bán xe ô tô
Số: _____/HĐMB/2015
- Căn cứ Luật Dân sự và Luật Thương mại của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay ngày

tháng

năm 2015 , tại VP Công ty TNHH Xây dựng Đạt Long Phú chúng tôi

gồm:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH XD ĐẠT LONG PHÚ
- Do Ông

: Phạm Văn Sơn

Chức vụ : Giám đốc

- Địa chỉ

: 137 Đường 12, P.Phước Bình, Quận 9. TP.HCM

- Điện thoại

: 08 35 035 898

- Fax :
- Mã số thuế : 0310448306
- Số tài khoản : 310 1000 1728 890 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hồ Chí Minh
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCN NHƠN TRẠCH 6A
- Do Ông

: Đinh Nho Cang

Chức vụ : Tổng giám đốc

- Địa chỉ

: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6- xã Long Thọ- Huyện Nhơn Trạch- Tỉnh Đồng

Nai
- Điện thoại

:0613569209

Fax: 0613569208

- Mã số thuế : 3603205323
- Số tài khoản : 0401001386812 Tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch Đồng Nai
Sau khi đàm phán, hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
- Bên B đồng ý mua, bên A đồng ý bán cho bên B xe ô tô đã qua sử dụng như sau:
ĐVT: đồng
TT

1

Tên thiết bị
Xe ô tô GM CHEVROLET CAPTIVA
MAXX LTZ G màu 92U (bạc)

Đvt

Số lượng

Chiếc

01

Đơn giá
((VAT)
530.200.000

Thành tiền

530.200.000

Tổng cộng
- Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn. /.

1

ĐIỀU II: CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Xe đã qua sử dụng, bảo đảm giao cho bên B phải đúng quy cách, đúng chủng loại và số lượng
như đã thỏa thuận ở điều I.
ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN
- Xe ô tô được giao tại Văn phòng công ty của bên A tại Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐIỀU IV: GIÁ CẢ - THANH TOÁN
1. Giá cả thỏa thuận:
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

530.200.000

đồng (đã gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)
2. Thanh toán:
- Hình thức thanh toán:Thanh toán 01 lần bằng chuyển khoản,
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu không có gì vướng mắc phát sinh, khi các bên hoàn
thành nghĩa vụ thanh, quyết toán của mình theo như thỏa thuận trong hợp đồng thì hợp đồng coi
như được thanh lý.
ĐIỀU V: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
1. Trách nhiệm của bên A:
- Bên A có trách nhiệm bàn giao cho bên B đầy đủ mọi thủ tục giấy tờ có liên quan đến thiết bị đã
bán cho bên B (Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe, giấy kiểm định kỹ thuật an toàn).
- Xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên B.
- Bên A sẽ giao hàng đúng chủng loại, thời gian quy định như đã t...
CÔNG TY TNHH XD
ĐẠT LONG PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
V/v: Mua bán xe ô tô
Số: _____/HĐMB/2015
- Căn cứ Luật Dân sự và Luật Thương mại của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay ngày tháng năm 2015 , tại VP Công ty TNHH Xây dựng Đạt Long Phú chúng tôi
gồm:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH XD ĐẠT LONG PHÚ
- Do Ông : Phạm Văn Sơn Chức vụ : Giám đốc
- Địa chỉ : 137 Đường 12, P.Phước Bình, Quận 9. TP.HCM
- Điện thoại : 08 35 035 898
- Fax :
- Mã số thuế : 0310448306
- Số tài khoản : 310 1000 1728 890 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hồ Chí Minh
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCN NHƠN TRẠCH 6A
- Do Ông : Đinh Nho Cang Chức vụ : Tổng giám đốc
- Địa chỉ : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6- Long Thọ- Huyện Nhơn Trạch- Tỉnh Đồng
Nai
- Điện thoại :0613569209 Fax: 0613569208
- Mã số thuế : 3603205323
- Số tài khoản : 0401001386812 Tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch Đồng Nai
Sau khi đàm phán, hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
- Bên B đồng ý mua, bên A đồng ý bán cho bên B xe ô tô đã qua sử dụng như sau:
ĐVT: đồng
TT Tên thiết bị Đvt Số lượng
Đơn giá
((VAT)
Thành tiền
1
Xe ô tô GM CHEVROLET CAPTIVA
MAXX LTZ G màu 92U (bạc)
Chiếc 01 530.200.000 530.200.000
Tổng cộng
- Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn. /.
1
Hợp đồng mua bán xe - Trang 2
Hợp đồng mua bán xe - Người đăng: lyganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng mua bán xe 9 10 868