Ktl-icon-tai-lieu

Hợp Đồng mua bán

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số:123/2014/HĐMB...
Hà Nội, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2014
Chúng tôi gồm có:
Bên bán (gọi là Bên A):
– Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần A
– Địa chỉ trụ sở chính: 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng – Hà Nội
– Điện thoại: 01644250137 Telex: 09762904536
Fax: 01258902414
– Tài khoản số: 0147852369 Mở tại ngân hàng: SacomBank
– Mã số thuế doanh nghiệp: 012373382904
– Đại diện: Nguyễn Hữu A
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Bên mua (gọi là Bên B):
– Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn B
– Địa chỉ trụ sở chính: 639 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
– Điện thoại: 01653521896 Telex: 0127394729
Fax: 0987452745
– Tài khoản số: 1209514782 Mở tại ngân hàng: Vietcom Bank
– Mã số thuế doanh nghiệp: 0157764529
– Đại diện: Cao Văn B
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1. Nội dung công việc giao dịch
1– Bên A bán cho Bên B số hàng hóa sau đây:
Số TT

Tên Hàng

Đợn Vị Tính

Số Lượng

Đơn Giá

Thành Tiền

1

Vải

Đông/mét

1.000

250.000

250.000.000

2

Chỉ

Đồng/cuộn

1.500

15.000

22.500.000

3

Cúc Áo

Đồng/cái

50.000

300

15.000.000

Ghi chú

4

Cúc Quần

Đồng/cái

10.000

350

3.500.000

5

Máy may

Đồng/cái

500

2.500.000

1.250.000.00
0

Tổng

1.541.000.000 VNĐ

Tổng trị giá (bằng chữ) : Một Tỷ Năm Trăm Bốn Mươi Mốt Triệu Việt Nam Đồng
Điều 2. Giá cả
Đơn giá mặt hàng trên là giá: Gốc
Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hóa
1– Chất lượng mặt hàng: Đảm Bảo Tuyệt đối
2– Quy cách hàng hóa : Nguyên nhãn mác đóng hộp đối với cúc quần, cúc áo, chỉ và
máy may. Nguyên kiện đối với vải
Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu
1– Bao bì làm bằng: Thùng giấy
2– Quy cách bao bì : Đóng thùng, có dấu niêm phong
Điều 5. Phương thức giao nhận
1– Bên A giao hàng cho Bên B : Một tháng kể từ ngày kí hợp đồng
2– Địa điểm giao nhận hàng: Tại kho công ty A
3– Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển Bên B chịu hoàn toàn
4– Chi phí bốc xếp: Bên B chịu hoàn toàn
5– Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu
chi phí lưu kho bãi là: 500.000 đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến
mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động
phương tiện.
6– Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại
chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v... thì lập biên
bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách
nhiệ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số:123/2014/HĐMB...
Hà Nội, Ngày 5 Tháng 5 Năm 2014
Chúng tôi gồm có:
Bên bán (gọi là Bên A):
– Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần A
– Địa chỉ trụ sở chính: 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng – Hà Nội
– Điện thoại: 01644250137 Telex: 09762904536 Fax: 01258902414
– Tài khoản số: 0147852369 Mở tại ngân hàng: SacomBank
– Mã số thuế doanh nghiệp: 012373382904
– Đại diện: Nguyễn Hữu A Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Bên mua (gọi là Bên B):
– Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn B
– Địa chỉ trụ sở chính: 639 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
– Điện thoại: 01653521896 Telex: 0127394729 Fax: 0987452745
– Tài khoản số: 1209514782 Mở tại ngân hàng: Vietcom Bank
– Mã số thuế doanh nghiệp: 0157764529
– Đại diện: Cao Văn B Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1. Nội dung công việc giao dịch
1– Bên A bán cho Bên B số hàng hóa sau đây:
Số TT Tên Hàng Đợn Vị Tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
1 Vải Đông/mét 1.000 250.000 250.000.000
2 Chỉ Đồng/cuộn 1.500 15.000 22.500.000
3 Cúc Áo Đồng/cái 50.000 300 15.000.000
Hợp Đồng mua bán - Trang 2
Hợp Đồng mua bán - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp Đồng mua bán 9 10 979