Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng tạm ứng mua nhà

Được đăng lên bởi quocviet81-ntu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------HỢP ĐỒNG TẠM ỨNG MUA NHÀ
(Số: 0209/2015/HDTUMN)

Hôm nay, ngày 05 tháng 09 năm 2015 tại: lô 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Chúng tôi gồm có:
1. Bên tạm ứng (sau đây gọi là Bên A):
Ông: Đỗ Bá Tốn
Sinh ngày: 01/04/1944
Chứng minh nhân dân số: 010260652 cấp ngày 01/11/2005 tại Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: 22 phố Bà Triệu, Hà Nội
Địa chỉ nhận bưu điện: 25B ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Bên nhận tạm ứng (sau đây gọi là Bên B):
Họ và tên chủ hộ: bà Đặng Thị Ngọc Bích
Sinh ngày: 10/11/1975
Chứng minh nhân dân số: 220909086 cấp ngày 16/10/2010 tại Nha Trang - Khánh Hòa
Hộ khẩu thường trú: Tổ 15 đường đê Vĩnh Hòa – Nha Trang (địa chỉ cụ thể: lô 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh
Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa)
Số tài khoản: 0061000985324, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nhịn, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nha Trang
Chị Nguyễn Thị Nhịn là chị họ của chủ hộ, bà Đặng Thị Ngọc Bích
3. Cùng người làm chứng:
1. Bà: Vũ Thị Thùy Lan
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….……………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………...……………….
Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng tạm ứng mua nhà (sau đây gọi là Hợp đồng) với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐÃ ĐẶT CỌC
Bên A đã đặt cọc cho bên B bằng vàng:
- Số lượng vàng: 01 lượng vàng FK15273
- Bằng chữ: một lượng vàng FK15273
- Ngày đã đặt cọc: 21/08/2015

1

ĐIỀU 2:TÀI SẢN TẠM ỨNG
Bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng tiền mặt:
- Số tiền: 100.000.000 VNĐ
- Bằng chữ: một trăm triệu đồng chẵn
ĐIỀU 3: THỜI HẠN TẠM ỨNG
Thời hạn tạm ứng là: bên A sẽ chuyển tạm ứng cho bên B ngay khi bên B nhận được từ bên A “hợp đồng tạm ứng
mua nhà” này, tính theo dấu bưu điện
ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH TẠM ỨNG
1.Bằng việc tạm ứng này Bên A cam kết mua nhà đất của bên B tại: lô 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh Hòa, Nha
Trang, Khánh Hòa (hộ khẩu thường trú: Tổ 15 đường đê Vĩnh Hòa – Nha Trang)
Bên B nhận tiền tạm ứng và cam kết sẽ bán nhà đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên
quan đến nhà đất mà bên B giao bán cho bên A tại : lô 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh
Hòa, với diện tích là 76 m2
giá bán là 715 triệu (bằng chữ: bảy trăm mười lăm triệu đồng chẵn)
2. Trong thời gian tạm ứng, bên B cam kết sẽ giao nhà đất cho bên A trước ngày 13/10/2015 (tức ngày 1 tháng 9
âm lịch), bên A cam kết ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG TẠM ỨNG MUA NHÀ
(Số: 0209/2015/HDTUMN)
Hôm nay, ngày 05 tháng 09 năm 2015 tại: lô 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Chúng tôi gồm có:
1. Bên tạm ứng (sau đây gọi là Bên A):
Ông: Đỗ Bá Tốn
Sinh ngày: 01/04/1944
Chứng minh nhân dân số: 010260652 cấp ngày 01/11/2005 tại Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: 22 phố Bà Triệu, Hà Nội
Địa chỉ nhận bưu điện: 25B ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Bên nhận tạm ứng (sau đây gọi là Bên B):
Họ và tên chủ hộ: bà Đặng Thị Ngọc Bích
Sinh ngày: 10/11/1975
Chứng minh nhân dân số: 220909086 cấp ngày 16/10/2010 tại Nha Trang - Khánh Hòa
Hộ khẩu thường trú: Tổ 15 đường đê Vĩnh Hòa Nha Trang (địa chỉ cụ thể: 227 đường Nguyễn Địa Lô, Vĩnh
Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa)
Số tài khoản: 0061000985324, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nhịn, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nha Trang
Chị Nguyễn Thị Nhịn là chị họ của chủ hộ, bà Đặng Thị Ngọc Bích
3. Cùng người làm chứng:
1. Bà: Vũ Thị Thùy Lan
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….……………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………...……………….
Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng tạm ứng mua nhà (sau đây gọi là Hợp đồng) với các thỏa thuận sau:
ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐÃ ĐẶT CỌC
Bên A đã đặt cọc cho bên B bằng vàng:
- Số lượng vàng: 01 lượng vàng FK15273
- Bằng chữ: một lượng vàng FK15273
- Ngày đã đặt cọc: 21/08/2015
1
Hợp đồng tạm ứng mua nhà - Trang 2
Hợp đồng tạm ứng mua nhà - Người đăng: quocviet81-ntu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng tạm ứng mua nhà 9 10 664