Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thi công

Được đăng lên bởi Hằng Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu HĐXD số: 02/BXD/HĐXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số 1701/2013 HĐXD/BT-VNS
(Về việc: Thi công sửa chữa tổng hợp)
Công trình : SỦA CHỮA TỔNG HỢP
Địa điểm :Tầng 1- Tòa nhà 34T KDT Trung hòa – Nhân chính –P Trung hòa – Q Cầu
giấy – Hà Nội
I . Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
-

Bộ luật dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội
khoá 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

-

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-

Năng lực và nhu cầu của 2 bên.
Hôm nay, ngày .tháng 01 năm 2013. Chúng tôi gồm

II. THÀNH PHẦN
BÊN A :CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN CIMB -VINSHIN
Đại diện là : Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : Tầng 1- Tòa nhà 34T KDT Trung hòa – Nhân chính –P Trung hòa – Q Cầu
giấy – Hà Nội
Điện thoại

: 0462861800

Fax : 0422210484

Mã số thuế : 0103.117.419
Số tài khoản : 090.005.118.499
Tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-CN Trung Hòa-Nhân Chính
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÍN
Người đại diện : Ông Trần Tiến Dũng

Chức vụ : Giám đốc.

Địa chỉ : Số 783 Nguyễn Hoàng Tôn – Xuân Đỉnh – Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại : 0437501639

Fax : 0433120021.

Mã số thuế : 0102664828
Tài khoản: 128507039
Tại Ngân Ngân hàng Á châu – PGD Đồng Xuân.
III.NỘI DUNG.

1

Hai bên cùng nhau thoả thuận ký kết hợp đồng xây dựng với những điều khoản sau :
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận Thi công sửa chữa tổng hợp công trình sàn
chứng khoán CIMB -VINSHIN, Tầng 1- Tòa nhà 34T KDT Trung hòa – Nhân chính
–P Trung hòa – Q Cầu giấy – Hà Nội, đảm bảo công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ
thuật, được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng bình thường, ổn định.
Điều 2: Đơn giá và giá trị hợp đồng : 53.407.500 (VND)
(Năm mươi ba triệu , bốn trăm ninh bẩy nghìn, năm trăm đồng. ./.)
Khối lượng thanh toán căn cứ vào khối lượng thực tế thi công tại hiện trường
Điều 3. Tiến độ thực hiện hợp đồng :
Tổng thời gian thi công là .... ngày. Bên A bố trí thời gian hợp lý để bên B có
thời gian thi công tối thiểu 8h liên tục trong ngày.
Điều 4. Thanh toán và quyết toán
Sau khi ký hợp đồng Bên A tạm ứng cho bên B 40% giá trị hợp đồng tương
đương với số tiền 21.363.000 VND. Bên B tiến hành thi công ngay sau khi nhận được
tiền tạm ứng
Sau thi công xong, hai bên tiến hành nghiệm thu sản phẩm và Bên A thanh toán
cho bên B số tiền còn lại ( trong vòng 15 ngày sau khi ngh...
Mẫu HĐXD số: 02/BXD/HĐXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số 1701/2013 HĐXD/BT-VNS
(Về việc: Thi công sửa chữa tổng hợp)
Công trình : SỦA CHỮA TỔNG HỢP
Địa điểm :Tầng 1- Tòa nhà 34T KDT Trung hòa – Nhân chính –P Trung hòa – Q Cầu
giấy – Hà Nội
I . Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
- Bộ luật dân sự của nước cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội
khoá 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Năng lực và nhu cầu của 2 bên.
Hôm nay, ngày .tháng 01 năm 2013. Chúng tôi gồm
II. THÀNH PHẦN
BÊN A :CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN CIMB -VINSHIN
Đại diện là : Hoàng Anh Tuấn Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : Tầng 1- Tòa nhà 34T KDT Trung hòa Nhân chính –P Trung hòa Q Cầu
giấy – Hà Nội
Điện thoại : 0462861800 Fax : 0422210484
Mã số thuế : 0103.117.419
Số tài khoản : 090.005.118.499
Tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-CN Trung Hòa-Nhân Chính
BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÍN
Người đại diện : Ông Trần Tiến Dũng Chức vụ : Giám đốc.
Địa chỉ : Số 783 Nguyễn Hoàng Tôn – Xuân Đỉnh – Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại : 0437501639 Fax : 0433120021.
Mã số thuế : 0102664828
Tài khoản: 128507039
Tại Ngân Ngân hàng Á châu – PGD Đồng Xuân.
III.NỘI DUNG.
1
Hợp đồng thi công - Trang 2
Hợp đồng thi công - Người đăng: Hằng Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng thi công 9 10 803