Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê bất động sản

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....HD/TCT
......., ngày …… tháng ……năm …….

HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
Số:…/….
- Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
- Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
- Căn cứ vào đơn xin thuê BĐS của
Ông/Bà:.......................................................................... Ngày..../.../....
Hôm nay, ngày......tháng.......năm.............tại..................., chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Họ tên:.
Ngày/ tháng/ năm sinh:.
Số CMND:............................................ Cấp ngày:.............................. Tại:
Hộ khẩu thường trú:.
Là chủ sở hữu của Bất động sản nằm tại:.
Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu do:
Cấp ngày.........tháng.........năm............
Giấy phép mua bán:.
Giấy phép xây dựng(nếu có) số........ngày..........tháng........năm.............
BÊN THUÊ (BÊN B)

Họ tên:
Ngày/tháng/năm sinh:.
Số CMND:............................................ Cấp ngày:.............................. Tại:.
Hộ khẩu thường trú:.
Địa chỉ:
Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây cho bên B thuê Bất động
sản có địa chỉ như trên và đồng ý nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong
khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.
- Đặc điểm của Bất động sản:
- Vị trí :
- Diện tích : ..........m2 đất .................m2 xây dựng .............tầng
(Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)
- Đặc điểm đường giao thông:
- Hướng nhà:
- Loại nhà/đất:.
- Nội thất:
Số phòng ngủ:

Phòng khách:

Phòng ăn:

Số phòng WC:

Gara ô tô:

Phòng bếp:

- Kết cấu:.
- Vật liệu hoàn thiện:.
- Tiện nghi:
Điện:

Nước:

Điều hòa:

Điện thoại:

Internet:

Khác:

- Tình trạng pháp lý:.

- Hiện trạng : Đang ở  Cho thuê  Khác:
Điều 2: Giá thuê bất động sản
Bên B thỏa thuận thuê Bất động sản của bên A với giá là: ………………/tháng
(Bằng chữ:.............................................................. )
Điều 3: Phương thức và thời hạn thanh toán
- Phương thức thanh toán:
- Thời hạn thanh toán:
- Việc giao nhận số tiền trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm.
Điều 4: Thời hạn thuê, thời hạn giao, nhận bất động sản
• Thời hạn thuê:
• Thời hạn g...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT
Số:.....HD/TCT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày …… tháng ……năm …….
HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
Số:…/….
- Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
- Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
- Căn cứ vào đơn xin thuê BĐS của
Ông/Bà:.......................................................................... Ngày..../.../....
Hôm nay, ngày......tháng.......năm.............tại..................., chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
Họ tên:.
Ngày/ tháng/ năm sinh:.
Số CMND:............................................ Cấp ngày:.............................. Tại:
Hộ khẩu thường trú:.
Là chủ sở hữu của Bất động sản nằm tại:.
Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu do:
Cấp ngày.........tháng.........năm............
Giấy phép mua bán:.
Giấy phép xây dựng(nếu có) số........ngày..........tháng........năm.............
BÊN THUÊ (BÊN B)
Họ tên:
Ngày/tháng/năm sinh:.
Số CMND:............................................ Cấp ngày:.............................. Tại:.
Hộ khẩu thường trú:.
Địa chỉ:
Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung thỏa thuận
Hợp đồng thuê bất động sản - Trang 2
Hợp đồng thuê bất động sản - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng thuê bất động sản 9 10 762