Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê máy

Được đăng lên bởi Phan Duc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 20623 lần   |   Lượt tải: 71 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----  ----HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY
Số:……./2013/SH – TT

-

Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;.

-

Căn cứ vào Luật dân sự ngày 14/06/2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;.

-

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2013, tại công trường Cao tốc Nội bài – Lào cai A5 Km
125+00-Km126+500 , chúng tôi gồm :
BÊN A (bên thuê): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN THỊNH
Đại diện

: Ông Đoàn Ngọc Thịnh

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ

: Tổ 5, Phường Tân Lập – TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại

: 02803.847.432

Tài khoản

: 1020.10001517213 tại Ngân Hàng Công Thương Sông Công Thái Nguyên

Mã số thuế

: 4600.505.377

Fax: 02803.847.432

BÊN B (bên cho thuê): Công ty CPĐTXD&TM BẰNG KIỀU
Đại diện

: Ông Phạm Văn Kiều

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ

: 414 Tổ 13 phường Him Lam - Tp Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Tài khoản

: 8912211000030 tại ngân hàng Agribank TP Điện Biên Phủ

Mã số thuế

: 5600119895

Hai bên thoả thuận, nhất trí ký kết hộp đồng kinh tế với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung
Bên B đồng ý cho bên A thuê thiết bị máy để thi công công trình tại Dự án đường cao tốc
Nội Bài – Lào Cai với nội dung cụ thể như sau:
STT

Loại máy

1

Máy ủi D41E - 6

Số

Đơn giá

Thành tiền

lượng

(đồng/tháng)

( Vnđ)

01

40.000.000

40.000.000

•

Đơn giá trên bao gồm cả thuế GTGT 10%. Và cố định trong suốt thời gian hợp đồng.

•

Giá trên không bao gồm chi phí nhiên liệu DIEZEL và dầu mỡ phụ.
1

+ Thời gian thuê: Từ ngày 18/3/2013 đến 18/5/2013.
+ Một tháng thời gian làm việc không quá 26 ca, một ca gồm 07 giờ làm việc + 01 giờ bảo
dưỡng.
+ Nếu thời gian làm việc trong 01 tháng dưới 10 ngày thì thanh toán bằng 50% số tiền thuê
máy trong tháng đó.
+ Trong 01 tháng máy phải dừng hoạt động để sửa chữa lớn hơn 07 ngày (liên tục) thì bên A
được khấu trừ tiền thuê máy hoặc bên B phải làm bù cho bên A số ngày nghỉ vào tháng tiếp
theo.
+ Trong những ngày dừng máy do bên A chưa chuyển tiền thì bên A phải thanh toán cho bên B
bằng 70% giá trị tiền thuê máy.
+ Thời gian thuê máy 03 tháng. Có thể kéo dài nếu bên A co nhu cầu.
Điều 2: Phương thức thanh toán:
+ Phương thức thanh toán:
- Trả tiền trước hàng tháng.
- Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản chậm nhất 24 tiếng sau khi ký hợp đồng và sau khi máy
xuống xe foọc tại công trình của bên A. Những đợt thanh toán sau tính từ ngày ký hợp đồng.
Điều 3: Trách nhiệm của hai bên
Bên A...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----  -----
-
HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY
Số:……./2013/SH – TT
- Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;.
- Căn cứ vào Luật dân sự ngày 14/06/2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2013, tại công trường Cao tốc Nội bài Lào cai A5 Km
125+00-Km126+500 , chúng tôi gồm :
BÊN A (bên thuê): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN THỊNH
Đại diện : Ông Đoàn Ngọc Thịnh Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : Tổ 5, Phường Tân Lập – TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02803.847.432 Fax: 02803.847.432
Tài khoản : 1020.10001517213 tại Ngân Hàng Công Thương Sông Công Thái Nguyên
Mã số thuế : 4600.505.377
BÊN B (bên cho thuê): Công ty CPĐTXD&TM BẰNG KIỀU
Đại diện : Ông Phạm Văn Kiều Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : 414 Tổ 13 phường Him Lam - Tp Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
Tài khoản : 8912211000030 tại ngân hàng Agribank TP Điện Biên Phủ
Mã số thuế : 5600119895
Hai bên thoả thuận, nhất trí ký kết hộp đồng kinh tế với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung
Bên B đồng ý cho bên A thuê thiết bị máy để thi công công trình tại Dự án đường cao tốc
Nội Bài – Lào Cai với nội dung cụ thể như sau:
STT Loại máy
Số
lượng
Đơn giá
(đồng/tháng)
Thành tiền
( Vnđ)
1 Máy ủi D41E - 6 01 40.000.000 40.000.000
Đơn giá trên bao gồm cả thuế GTGT 10%. Và cố định trong suốt thời gian hợp đồng.
Giá trên không bao gồm chi phí nhiên liệu DIEZEL và dầu mỡ phụ.
1
Hợp đồng thuê máy - Trang 2
Hợp đồng thuê máy - Người đăng: Phan Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng thuê máy 9 10 512