Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng thuê nhà

Được đăng lên bởi Nguyen Vinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú
Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự
nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về
mọi hành vi của mình, gồm:
Bên cho thuê (1):
Ông (Bà): Nguyễn Thị Dung
Sinh năm: 1953
Chứng minh nhân dân số: 300981263 do Công An tỉnh Long An
cấp ngày 02 tháng 08 năm 1996
Thường trú tại số: 211/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành,
tỉnh Long An. (2)
Bên thuê (1):
Ông (Bà) : Trần Kiệt Nghĩa
Chứng minh nhân dân số: 024262524 do Công An Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 13 tháng 08 năm 2007
Thường trú tại : 89/20 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mục đích thuê nhà : Bên thuê sử dụng nhà với mục đích làm cơ sở may gia công
các mặt hàng quần áo.
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi
nhà với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: 211/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh
Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.(3),
có thực trạng như sau:
Nhà ở:
- Tổng diện tích sử dụng:..............................................................................m2
- Diện tích xây dựng:.....................................................................................m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt:...............................................................m2
- Kết cấu nhà: Móng, cột bêtông, tường gạch, mái tôn Fibro, nền Xi măng
- Số tầng: 01
2. Bà Nguyễn Thị Dung là chủ sỡ hữu nhà.

Mẫu số: 19/CC-HĐ
ĐIỀU 2
GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ
1. Giá thuê ngôi nhà là: 3.000.000đ/Tháng (bằng chữ: Ba triệu đồng mỗi
tháng). Cố định trong một năm.
- Tiền Thuê nhà được tính bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Đặt cọc: Bên thuê nhà không đạt cọc tiền cho Bên cho thuê nhà
2. Phương thức thanh toán:
- Thanh toán 1 năm/lần ngay sau khi ký hợp đồng
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt. Việc giao, nhận các số tiền nêu trên do
hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Chi phí điện, nước, điện thoại, phí an ninh và chi phí phát sinh khác hàng
tháng bên thuê nhà sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tính từ ngày nhận bàn giao nhà.

ĐIỀU 3
THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là………kể từ ngày....... tháng.......năm......... …
Đến hết ngày ………….tháng……….năm……………………….

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ
1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại ấp Thanh Tân, Thanh Phú
Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An chúng tôitên dưới đây, những người tự
nhận thấy đủ năng lực hành vi dân sự tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về
mọi hành vi của mình, gồm:
Bên cho thuê
(1)
:
Ông (Bà): Nguyễn Thị Dung
Sinh năm: 1953
Chứng minh nhân dân số: 300981263 do Công An tỉnh Long An
cấp ngày 02 tháng 08 năm 1996
Thường trú tại số: 211/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành,
tỉnh Long An.
(2)
Bên thuê
(1)
:
Ông (Bà) : Trần Kiệt Nghĩa
Chứng minh nhân dân số: 024262524 do Công An Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 13 tháng 08 năm 2007
Thường trú tại : 89/20 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mục đích thuê nhà : Bên thuê sử dụng nhà với mục đích làm cơ sở may gia công
các mặt hàng quần áo.
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi
nhà với những thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: 211/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh
Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
(3)
,
có thực trạng như sau:
Nhà ở:
- Tổng diện tích sử dụng:..............................................................................m
2
- Diện tích xây dựng:.....................................................................................m
2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt:...............................................................m
2
- Kết cấu nhà: Móng, cột bêtông, tường gạch, mái tôn Fibro, nền Xi măng
- Số tầng: 01
2. Bà Nguyễn Thị Dung là chủ sỡ hữu nhà.
Hợp đồng thuê nhà - Trang 2
Hợp đồng thuê nhà - Người đăng: Nguyen Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng thuê nhà 9 10 846