Ktl-icon-tai-lieu

How to cook Banh xeo

Được đăng lên bởi songthuongnguyen278
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BANH XEO

 To cook banh xeo we need:
- 400g flour or rice flour pancakes prepared
- Powder Technology
- 500ml of cold water or coconut milk
- 200g bacon
- 200g shrimp
- Scallion
- Cooking oil
- Sauce
- 10g mushrooms
 And now I’ll show you how to cook banh xeo:
- Firstly, pour the flour for the banh xeo into a clean bowl and pour the hot
water.
- Next, mix the banh xeo flour with some sault
- Then, heat the oil over the high hit in a pan.
- After that, pour the banh xeo four into the pan and add some beef,
shrimp or mushrooms and cook for 3 minutes
- Finally, put the banh xeo on a plate and serve with some vegetable, sauce.

...
BANH XEO
To cook banh xeo we need:
- 400g flour or rice flour pancakes prepared
- Powder Technology
- 500ml of cold water or coconut milk
- 200g bacon
- 200g shrimp
- Scallion
- Cooking oil
- Sauce
- 10g mushrooms
And now I’ll show you how to cook banh xeo:
- Firstly, pour the flour for the banh xeo into a clean bowl and pour the hot
water.
- Next, mix the banh xeo flour with some sault
- Then, heat the oil over the high hit in a pan.
- After that, pour the banh xeo four into the pan and add some beef,
shrimp or mushrooms and cook for 3 minutes
- Finally, put the banh xeo on a plate and serve with some vegetable, sauce.
How to cook Banh xeo - Người đăng: songthuongnguyen278
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
How to cook Banh xeo 9 10 922