Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ đại học

Được đăng lên bởi Long Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC
MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC
A. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
- Báo cáo chuyên đề được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm):
+ In một mặt với:
+ Số trang: 30-40 trang
+ Phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13
- Định dạng văn bản:
+ Định lề:


Lề trên cách mép trên:

2 cm



Lề dưới cách mép dưới: 2 cm



Lề trái cách mép trái:



Lề phải cách mép phải: 2 cm

3 cm

+ Dòng cách dòng (line spacing): tối đa 1.3 pt
+ Đoạn văn cách đoạn văn (spacing before): 6pt
+ Đánh số trang bắt đầu từ trang nội dung và căn chính giữa trang giấy

1

B. MẪU TRANG BÌA
2

Mẫu: Trang bìa1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(chữ hoa, Times New Roman 16)
Địa điểm thực tập: Times New Roman 14
Người hướng dẫn: Times New Roman 14
(Ghi rõ tên giáo viên hướng dẫn và đơn vị công tác
Sinh viên thực hiện: Times New Roman 14
(Ghi rõ tên và đơn vị học tập)

2

Địa danh (thực tập) ,tháng… năm 201..
(Times New Roman 14 )

Mẫu: Trang bìa2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(chữ hoa, Times New Roman 16)
Địa điểm thực tập: Times New Roman 14
Người hướng dẫn: Times New Roman 14
(Ghi rõ tên giáo viên hướng dẫn và đơn vị công tác

Người hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Địa danh (thực tập) ,tháng… năm 201..
(Times New Roman 14 )
3

Trang 3
Lời cảm ơn (của tác giả viết báo cáo) về:
- Cơ quan, đơn vị nơi thực tập
- Giáo viên hướng dẫn
- Cán bộ hướng dẫn (ở đơn vị thực tập)

4

Mẫu (trang cuối) Bản nhận xét của cơ quan, đơn vị nơi sinh viên thực tập
PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ
Tên sinh viên:......................................................................................................................
Mã SV: .....................................................Lớp:..................................................................
Ngành:.................................................................................................................................
Thời gian thực tập: Từ ................................................ đến................................................
Phòng ban thực tập: ............................................................................................................
1. Tính kỷ luật
Rất hài lòng

Hài lòng

Tạm được

Không hài lòng

Hoà...
PHỤ LỤC
MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC
A. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
- Báo cáo chuyên đề được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm):
+ In một mặt với:
+ Số trang: 30-40 trang
+ Phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13
- Định dạng văn bản:
+ Định lề:
Lề trên cách mép trên: 2 cm
Lề dưới cách mép dưới: 2 cm
Lề trái cách mép trái: 3 cm
Lề phải cách mép phải: 2 cm
+ Dòng cách dòng (line spacing): tối đa 1.3 pt
+ Đoạn văn cách đoạn văn (spacing before): 6pt
+ Đánh số trang bắt đầu từ trang nội dung và căn chính giữa trang giấy
1
hướng dẫn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ đại học - Người đăng: Long Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hướng dẫn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp hệ đại học 9 10 305