Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng orcard

Được đăng lên bởi Lâm Hiệp
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3856 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Mr_nguyenvt88@yahoo.com
hoangdungplk@gmail.com
Vào c\portable orcad9.2\thuviencapture\library\oldibs
Nối dây: gõ w, chọn chân thứ 1 kéo đến vị trí 2 đến khi thấy có dấu chấm đỏ
thì nhả chuột
Lấy linh kiện trong capture:
 B1: Chọn tất cả thư viện
 Lấy cầu diode: gõ bridge
 Lấy IC 7805, 7809, 7812: gõ 78xx
 Lấy IC 7905, 7909, 7912: gõ 79xx
 Lấy tụ có cực: gõ c
 Lấy tụ không cực: gõ cap np
 Lấy led: gõ led
 Lấy Diode: gõ Diode
 Lấy Domino m chân: gõ conm
 Lấy TST npn: gõ npnbce
 Lấy TST pnp: gõ pnpbce
 Lấy biến áp: gõ transformer
 Lấy cuộn dây: gõ choke
 Lấy cổng not: gõ 7404
 Lấy nút nhấn: gõ sw t
 Lấy cổng com: gõ connector db9
 Lấy cổng máy in: gõ connector db25
Lấy VCC và GND cho IC:
+ chọn linh kiện
+ click phải chọn edit part như sau:

Sẽ xuất hiện trang chỉnh sữa linh kiện như sau:

2 đường tròn màu đỏ chính là GND và VCC bị ẩn, click đôi vào chân trên sẽ
xuất hiện trang sau:

+ chọn pin visible
+ trong ô shape: chọn chân line(chân dài) rồi chọn ok
+ thoát khỏi ct chỉnh sữa chọn update current như sau:

+ Thực hiện tương tự cho chân GND
Chuyển từ sdnl sang mạch in:
+ Lưu trang đang vẽ

+ click vào project manager để trở ra trang ql

Click đôi vào đây:

Sẽ xuất hiện như sau:

+ Click đôi vào schematic1 rồi chọn pager1 như sau:

+ click vào tiêu hình N để tạo tt netlist:
Sẽ xuất hiện trang sau:

chọn thẻ layout rồi ok, sẽ xuất hiện tt có đuôi .mnl ở ngõ ra out put như sau:

+ kiểm tra lỗi: ( có thể kiểm tra hoặc không):

chọn page 1:
click vào tiêu hình DRC

sẽ xuất hiện trang sau:

trong mục report ta chọn hết, chọn view out put rồi ok.
+Mở ct layout chọn new(click vào trang giấy)

sẽ xuất hiện trang sau:

+ mở tập tin DEFAULT.TCH bằng cách: c\program file\orcad\layout\data rồi
click đôi vào tập tin DEFAULT.TCH sẽ xuất hiện trang sau:

+ mở tập tin có đuôi .mnl bằng cách: vào E:\test orcad, click đôi vào tập tin
GIAO TIEP LED 7 DOAN.MNL như sau:

Sẽ xuất hiện trang sau:

+ sau khi mở xong thì chọn save để lưu file layout, nếu vẽ lần đầu orcad sẽ hỏi
chân của tất cả linh kiện, ta chọn chân cho tất cả linh kiện, khi chọn xong sẽ
xuất hiện trang sau: (nếu vẽ những lần sau thì orcad sẽ tự nhớ những chân này)

+ Sắp xếp linh kiện:
Những linh kiện cùng khối được xếp gần nhau, những linh kiện cùng loại thì
xếp song song hoặc thẳng hàng, bố trí sao cho linh kiện được phân bố đều và
bố trí sao cho đường mạch không rối, đi đến linh kiện ngắn nhất.
+ di chuyển linh kiện: chọn tiêu hình component tool, click chọn linh kiện rê
chuột đến vị trí...
Mr_nguyenvt88@yahoo.com
hoangdungplk@gmail.com
Vào c\portable orcad9.2\thuviencapture\library\oldibs
Nối dây: w, chọn chân thứ 1 kéo đến vị trí 2 đến khi thấy dấu chấm đỏ
thì nhả chuột
Lấy linh kiện trong capture:
B1: Chọn tất cả thư viện
Lấy cầu diode: gõ bridge
Lấy IC 7805, 7809, 7812: gõ 78xx
Lấy IC 7905, 7909, 7912: gõ 79xx
Lấy tụ có cực: gõ c
Lấy tụ không cực: gõ cap np
Lấy led: gõ led
Lấy Diode: gõ Diode
Lấy Domino m chân: gõ conm
Lấy TST npn: gõ npnbce
Lấy TST pnp: gõ pnpbce
Lấy biến áp: gõ transformer
Lấy cuộn dây: gõ choke
Lấy cổng not: gõ 7404
Lấy nút nhấn: gõ sw t
Lấy cổng com: gõ connector db9
Lấy cổng máy in: gõ connector db25
Lấy VCC và GND cho IC:
+ chọn linh kiện
+ click phải chọn edit part như sau:
hướng dẫn sử dụng orcard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng orcard - Người đăng: Lâm Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng orcard 9 10 315