Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính như sau:
Tên thủ tục

1. Trình tự thực hiện:

2. Cách thức thực hiện:

3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:

Cấp Giấy phép bưu chính
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin
trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6, Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du
- Hà Nội.
- Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện
trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định
Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011.
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du - Hà
Nội: đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu
chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.
- Qua hệ thống bưu chính.
Quy định tại Khoản 2, Điều 6 - Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 gồm:
- Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt
động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động
bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu
xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản
sao;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu
có);
- Phương án kinh doanh;
- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu
chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các
yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được
thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy
định của pháp luật về bưu chính;
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp
dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường
thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình
giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết
khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu
chính;
- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài
bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng
một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu
chính đề nghị cấp phép;

- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư
cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại
điểm k khoản 2 Điều này.
- Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
+ Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện
thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao
dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử
(website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin
liên quan khác;
+ Địa bàn dự kiến cung ứng...
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính như sau:
Tên thủ tục Cấp Giấy phép bưu chính
1. Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ chính xác thông tin
trong hồ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm
theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6, Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ về Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du
- Hà Nội.
- Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện
trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ đáp ứng quy định tại Điu 6, Điều 7 Nghị định
Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT, 18 Nguyễn Du -
Nội: đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu
chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.
- Qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
Quy định tại Khoản 2, Điều 6 - Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 gồm:
- Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoạt
động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động
bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu
xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản
sao;
- Điều l tổ chức hoạt động của doanh nghiệp (nếu
có);
- Phương án kinh doanh;
- Mẫu hợp đồng cung ứng sử dụng dịch vụ bưu
chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, hiệu đặc thù hoặc c
yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được
thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy
định của pháp luật về bưu chính;
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp
dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường
thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình
giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết
khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu
chính;
- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài
bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng
một, một số hoặc tất c các công đoạn của dịch vụ bưu
chính đề nghị cấp phép;
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính 9 10 91