Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, bên thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (mẫu số 04);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 01 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng

đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
7. Kết quả
- Chỉnh lý trên Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
8. Phí, lệ phí:
- Không.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai
- Mẫu số 04 - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất.
10. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật
Đất đai.
- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc...
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ tại Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, bên thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (mẫu số 04);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 01 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất 9 10 365