Ktl-icon-tai-lieu

In Giấy khen

Được đăng lên bởi thanhquang64
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KNIA
Tặng

Em: Đồng Thị Vân Khánh

Lớp: 1D

Đạt danh hiệu: Học sinh Tiên Tiến. Năm học 2014-2015

Vào sổ khen thưởng số: 7/QĐ-KT.
Ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Cư Knia, ngày 30 tháng 05 năm 2015.
Hiệu trưởng

Nguyễn Huy Hùng

...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KNIA
Tặng
Em: Đồng Thị Vân Khánh Lớp: 1D
Đạt danh hiệu: Học sinh Tiên Tiến. Năm học 2014-2015
Vào sổ khen thưởng số: 7/QĐ-KT.
Ngày 15 tháng 05 năm 2015.
Cư Knia, ngày 30 tháng 05 năm 2015.
Hiệu trưởng
Nguyễn Huy Hùng
In Giấy khen - Người đăng: thanhquang64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
In Giấy khen 9 10 354