Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch

Được đăng lên bởi thanh0975758071
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần thứ 19: Từ ngày 22/12 đến ngày 27/12

Thứ 2

Thứ 3

- Hội ý đầu tuần – Tra thông tin kiểm tra cua phòng
- Quét dọn các phòng chức năng
- Sắp xếp đồ dùng
- Cập nhật sổ mượn tuần 19
- Giáo viên mượn đồ dùng
- Giáo viên mượn đồ dùng dạy học

Thứ 4

- Sắp xếp đồ dùng dạy học

Thứ 5

- Trực ban
- Giáo viên mượn đồ dùng dạy học

Thứ 6

- Lau chùi đồ dùng thiết bị
- Lên kế hoạch tuần 20

Thứ 7

Ngày nghỉ

Nhân xét:…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Tuần thứ 20: Từ ngày 29/12 đến ngày 03/01

Thứ 2

Thứ 3

- Quét dọn các phòng chức năng
- Sắp xếp đồ dùng
- Câp nhật sổ mượn tuần 20

- Giáo viên mượn đồ dùng
- Giáo viên mượn đồ dùng

Thứ 4

Thứ 5

- Sắp xếp đồ dùng dạy học phòng Hóa – Sinh

- Nghỉ lễ tết dương lịch

Thứ 6

- Trực văn phòng
- Lên kế hoạch tuần 21

Thứ 7

Ngày nghỉ

Nhân xét:…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Tuần thứ 21: Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01

Thứ 2

Thứ 3

- Quét dọn các phòng chức năng
- Sắp xếp đồ dùng
- Họp tổ văn phòng
- Cập nhật sổ mượn tuần 21
- Giáo viên mượn đồ dùng
- Họp hội đồng
- Giáo viên mượn đồ dùng

Thứ 4

Thứ 5

- Sắp xếp đồ dùng dạy học phòng Vật lý

- Trực ban

Thứ 6

- Giáo viên trả đồ dùng
- Lên kế hoạch tuần 22

Thứ 7

Ngày nghỉ

Nhân xét:…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

...
Tuần thứ 19: Từ ngày 22/12 đến ngày 27/12
Thứ 2
- Hội ý đầu tuần – Tra thông tin kiểm tra cua phòng
- Quét dọn các phòng chức năng
- Sắp xếp đồ dùng
- Cập nhật sổ mượn tuần 19
Thứ 3
- Giáo viên mượn đồ dùng
Thứ 4
- Giáo viên mượn đồ dùng dạy học
- Sắp xếp đồ dùng dạy học
Thứ 5
- Trực ban
- Giáo viên mượn đồ dùng dạy học
Thứ 6
- Lau chùi đồ dùng thiết bị
- Lên kế hoạch tuần 20
Thứ 7
Ngày nghỉ
Nhân xét:…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kế hoạch - Trang 2
Kế hoạch - Người đăng: thanh0975758071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch 9 10 803