Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch đại hội chi đoàn

Được đăng lên bởi Ba Cong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ TRƯỜNG SƠN

(Gợi ý)
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

……..............................

Nhiệm kỳ

ĐỀ MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

NGƯỜI
THỰC
HIỆN

Tập trung Đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.
Người tổ chức điều hành
Chào cờ Đã đến giờ làm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu và Đ/c:
toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ :
- Nghiêm ! Chào cờ , chào !(đợi 5 giây)
- Quốc ca ! Tiến quân ca
- Đoàn ca ! Thanh niên làm theo lời Bác (vừa hát vừa vỗ tay)
- Kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
Tuyên bố lý - Kính thưa các quý vị đại biểu!
do, giới - Thưa các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!
thiệu đại Thực hiện kế hoạch số 06/KH-ĐTN ngày 27/2/2009 của BCH Đoàn trường Cao
biểu
đẳng GTVT về việc tổ chức đại hội chi đoàn tiến tới Đại hội Đoàn trường lần thứ V,
hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng 119 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2009), được sự đồng ý nhất trí
của BCH liên chi…………………( hoặc BCH Đoàn trường), chi đoàn …………….tổ
chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2009- 2010 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong
nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một
ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn, bầu đại biểu ưu tú dự
Đại hội đoàn trường lần thứ V. Tới dự Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng
giới thiệu. Có:
+ ………………………………………………………………………..……..
+ ………………………………………………………..…………………….
+ ……………………………………………………………..………………..
+ ………………………………………………..……………………………..
Đến dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi đoàn bạn
(nếu có) và ….. đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt
liệt hoan nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu.
( Để giới thiệu không nhầm tên, chức danh của đại biểu khách mời, người làm
công tác tổ chức phải hỏi tên và chức danh thật chính xác trước khi làm công tác
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Trình tự giới thiệu: đại diện BCH đoàn trường;
đại diện cấp ủy chi bộ; đại diện BCH Liên chi; Giáo viên chủ nhiệm; các chi đoàn
bạn)
Bầu
đoàn - Kính thưa toàn thể Đại hội!
chủ tịch
Để điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu
đoàn chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch
với số lượng 3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng
chí, xin mời Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? ...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ TRƯỜNG SƠN
(Gợi ý)
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……..............................
Nhiệm kỳ
ĐỀ MỤC NỘI DUNG THỰC HIỆN
NGƯỜI
THỰC
HIỆN

Người tổ chức điều hành
Chào cờ Đã đến giờ làm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu
toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ :
- Nghiêm ! Chào cờ , chào  !"#$
- Quốc ca ! Tiến quân ca
- Đoàn ca ! Thanh niên làm theo lời Bác (%&%'%#$
- Kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
Đ/c:
Tuyên bố lý
do, giới
thiệu đại
biểu
- Kính thưa các quý vị đại biểu!
- Thưa các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-ĐTN ngày 27/2/2009 của BCH Đoàn trường Cao
đẳng GTVT về việc tổ chức đại hội chi đoàn tiến tới Đại hội Đoàn trường lần thứ V,
hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng 119 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2009), được sự đồng ý nhất trí
của BCH liên chi((((((()*+,-.$, chi đoàn …………….tổ
chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2009- 2010 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong
nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới bầu ra một
ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn, bầu đại biểu ưu tú dự
Đại hội đoàn trường lần thứ V. Tới d Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng
giới thiệu. Có:
+ ………………………………………………………………………..……..
+ ………………………………………………………..…………………….
+ ……………………………………………………………..………………..
+ ………………………………………………..……………………………..
Đến dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi đoàn bạn
/0$ .. đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt
liệt hoan nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu.
123456%7%2&.-.8
3&9:56%;<&-1283&
#5=8>61?@1A6*+,-.B
6C7#DB6*+,E5BF&57B&
$
Bầu đoàn
chủ tịch
- Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu
đoàn chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch
với số lượng 3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với s lượng đoàn chủ tịch 3 đồng
chí, xin mời Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay
- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý?  G%#<$
- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác?  !"#$
1
kế hoạch đại hội chi đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch đại hội chi đoàn - Người đăng: Ba Cong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế hoạch đại hội chi đoàn 9 10 406