Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch festival nữ sinh bách khoa _ 2015

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
-----  -----

Số:

/KH-ĐTN

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
FESTIVAL NỮ SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
LẦN THỨ IX - NĂM HỌC 2014-2015
Theo kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên trường Đại học Bách khoa
năm học 2014-2015 nhằm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3, đồng thời tạo ra một sân chơi giao
lưu cho các bạn sinh viên, Đoàn trường ĐHBK tổ chức “Festival Nữ sinh trường Đại học
Bách khoa lần thứ IX” với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa:
- Là hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong sinh viên hướng đến chào mừng tháng thanh niên,
nhằm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và là hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập
trường Đại học Bách khoa.
- Tạo ra một sân chơi thú vị, bổ ích để các bạn sinh viên có thể giao lưu với nhau và thể
hiện khả năng của mình, phát huy tính sáng tạo, giúp cho các bạn sinh viên thêm tự tin, có thêm
động lực học tập tốt, thêm gắn bó với trường, lớp.
II. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: từ 07h00 – 11h30, ngày 08 tháng 03 năm 2015 (sáng Chủ nhật).
2. Địa điểm : Ký túc xá trường Đại học Bách khoa.
III. Nội dung và hình thức dự thi:
1. Đối tượng dự thi:
- Các sinh viên hệ chính quy thuộc trường đại học Bách khoa.
- Các Liên chi Đoàn ít Nữ hoặc không có Nữ có thể liên hệ các đơn vị trong và ngoài trường
(phải báo số lượng tham gia với Ban tổ chức).
- Các liên chi đoàn đăng ký số lượng sinh viên tham gia ít nhất là 30 sinh viên (phải có
Nam, Nữ sinh viên tham gia) và gởi danh sách về cho BTC trước 15h30 ngày 07/03/2015.
2. Yêu cầu chung cho các đơn vị: (bắt buộc)
- Mỗi đội chuẩn bị 01 bảng tên cho đơn vị mình: kích thước (30cm x 40cm), cán cầm:1m.
- Mỗi Liên chi đăng ký danh sách ít nhất là 25-30 sinh viên. Những khoa không có Nữ có
thể liên hệ mượn nữ từ các đơn vị khác trong hoặc ngoài trường, nhưng phải báo số lượng với
Ban tổ chức trong danh sách đăng ký.
3. Kế hoạch tổ chức các trò chơi:
3.1.Thi nấu ăn: (Điểm Hệ số 2)
Chủ đề: “Tiệc mừng Nữ sinh Bách khoa”_Thời gian từ (08h00-10h00)

-

Thể lệ thi như sau:
Các đơn vị chuẩn bị 1 bếp ga mini, các bình ga, các loại gia vị, các nguyên vật liệu để

nấu ăn kinh phí tối thiểu là 200.000 đồng, có thể chế biến được từ 3-4 món, cho 3-4 suất ăn.
Đồng thời, chuẩn bị 01 ly nước uống (các đội phải tự chế biến).
Lưu ý: các đội chuẩn bị bát, đũa... để trình bày theo số suất ăn và để Ban tổ chức đi chấm
điểm. Phần Thuyết trình chung cho phần thi nấu ăn và cắm hoa, có thể chia r...
ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
----- -----
Số: /KH-ĐTN Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2015
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
FESTIVAL NSINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
LẦN THỨ IX - NĂM HỌC 2014-2015
Theo kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh Niên Hội sinh viên trường Đại học Bách khoa
năm học 2014-2015 nhằm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3, đồng thời tạo ra một sân chơi giao
lưu cho các bạn sinh viên, Đoàn trường ĐHBK tổ chức “Festival N sinh trường Đại học
Bách khoa ln thứ IX” với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa:
- hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong sinh viên hướng đến chào mừng tháng thanh niên,
nhằm kniệm ngày quốc tế phụ n8/3 và hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập
trường Đại học Bách khoa.
- To ra một sân chơi thú vị, bích để các bạn sinh viên thgiao lưu với nhau và th
hiện khả năng của mình, phát huy tính sáng to, giúp cho các bạn sinh viên thêm ttin, có thêm
động lực học tập tốt, thêm gắn bó với trường, lớp.
II. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: từ 07h00 – 11h30, ngày 08 tháng 03 năm 2015 (sáng Chủ nhật).
2. Địa điểm : Ký túc xá trường Đại học Bách khoa.
III. Nội dung và hình thức dự thi:
1. Đối tượng dự thi:
- Các sinh viên hệ chính quy thuộc trường đại học Bách khoa.
- Các Liên chi Đoàn ít Nhoặc không có Nữ có thể liên hệ các đơn vị trong và ngoài trường
(phải báo số lượng tham gia với Ban tổ chức).
- Các liên chi đoàn đăng ký slượng sinh viên tham gia ít nhất là 30 sinh viên (phải có
Nam, Nữ sinh viên tham gia) gởi danh sách về cho BTC trước 15h30 ngày 07/03/2015.
2. Yêu cầu chung cho các đơn vị: (bắt buộc)
- Mỗi đội chuẩn bị 01 bảng tên cho đơn vị mình: kích thước (30cm x 40cm), cán cm:1m.
- Mỗi Liên chi đăng danh sách ít nht là 25-30 sinh viên. Những khoa không N
thliên hmượn nữ tc đơn vkhác trong hoặc ngoài trường, nhưng phải báo số lượng với
Ban tchức trong danh sách đăng ký.
3. Kế hoạch tổ chức các trò chơi:
3.1.Thi nấu ăn: (Điểm Hệ số 2)
Chủ đề: Tiệc mừng Nữ sinh Bách khoa”_Thời gian từ (08h00-10h00)
Kế hoạch festival nữ sinh bách khoa _ 2015 - Trang 2
Kế hoạch festival nữ sinh bách khoa _ 2015 - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch festival nữ sinh bách khoa _ 2015 9 10 580