Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Được đăng lên bởi mn_nghiatam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THEO DÕI GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015

Thừi gian

Dạy lớp

Dạy thay
(dự giờ giáo viên)

Lý do dạy hộ

Ghi chú

...
THEO DÕI GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015
Thừi gian Dạy lớp Lý do dạy hộ Ghi chú
Dạy thay
(dự giờ giáo viên)
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Trang 2
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Người đăng: mn_nghiatam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG 9 10 726