Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HỘI THI “VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN”

Được đăng lên bởi Ha Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ- KỸ THUẬT VĨNH PHÚC
KHOA KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH HỘI THI
“VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2014 – 2015. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 – 20/11/2014). Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Kinh tế
trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi
“Vũ điệu học sinh – sinh viên” năm học 2014 - 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo họat động thiết thực cho học sinh, sinh viên (HSSV) thi đua hướng tới chào
mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.
Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để HSSV thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo;
đồng thời tạo cơ hội giúp HSSV rèn luyện sức khỏe, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi và
chia sẻ những kinh nghiệm trong các hoạt động đoàn.
Đa dạng hóa các hình thức giáo dục góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV.
Thông qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn trường nói chung và LCĐ
khoa Kinh tế nói riêng ngày càng vững mạnh.
2. Yêu cầu
Các chi đoàn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sáng tạo và đúng kế hoạch đề ra.
BCH Liên chi đoàn khoa Kinh tế phối hợp với Khoa, các chi đoàn để tổ chức
tốt hội thi “Vũ điệu học sinh – sinh viên”.
Công tác tổ chức được tiến hành khoa học, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.
Hội thi an toàn và tiết kiệm

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
+ Khớp sân khấu, bốc thăm thứ tự thi: 17h00 ngày 14/11/2014
+ Chính thức: 8h00 ngày 15/11/2014.
2. Địa điểm: Sân khấu ngoài trời khu giảng đường nhà B1.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng tham gia:
Là học sinh, sinh viên khoa Kinh tế
2. Hình thức dự thi:
Mỗi chi đoàn đăng ký tham gia một (01) tiết mục, bao gồm: aerobic, nhảy hiện đại.
Các đội tự chuẩn bị nhạc, trang phục cho bài thi của đội mình.
Các tiết mục đăng ký dự thi của các chi đoàn sẽ được bố trí biểu diễn theo kịch bản
của Ban tổ chức nhằm bảo đảm sự hài hòa, hợp lý của chương trình tổng thể
Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm được dàn dựng công phu, độc đáo, sáng tạo.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, MỨC THƯỞNG
01 giải nhất: 600 000 đồng
01 giải nhì: 500 000 đồng
01 giải ba: 400 000 đồng
03 giải khuyến khích: Mỗi giải 300 000 đồng
V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP
1. Liên chi đoàn khoa Kinh tế
Phối hợp với Khoa xây dựng kế hoạch thực hiện. Báo cáo Khoa về phương án
dự trù kinh phí.
Báo cáo BCH Đoàn trường về phương án tổ chức thực hiện.
Phối hợp ...
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ- KỸ THUẬT VĨNH PHÚC
KHOA KINH TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH HỘI THI
“VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN”
Thc hiện chương trình công tác Đoàn phong to thanh niên trường học
năm học 2014 2015. Thiết thực co mừng kỷ niệm 32 năm ny nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 20/11/2014). Ban chấp hành Liên chi đn khoa Kinh tế
tờng Cao đẳng Kinh tế - Kthuật nh Phúc y dựng kế hoạch tổ chc Hội thi
điu hc sinh sinh viênm học 2014 - 2015 vi các nội dung c thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo họat động thiết thực cho học sinh, sinh viên (HSSV) thi đua hướng tới chào
mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.
Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để HSSV thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo;
đồng thời tạo cơ hội giúp HSSV n luyện sức khỏe, tạo điều kiện giao lưu, hc hi và
chia s nhng kinh nghim trong các hoạt đng đoàn.
Đa dạng hóa các hình thức giáo dục góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV.
Thông qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn trường nói chung LCĐ
khoa Kinh tế nói riêng ngày càng vững mạnh.
2. Yêu cầu
Các chi đoàn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sáng tạo và đúng kế hoạch đề ra.
BCH Liên chi đoàn khoa Kinh tế phối hợp với Khoa, các chi đoàn để tổ chức
tốt hội thi “Vũ điệu học sinh – sinh viên”.
Công tác tổ chức được tiến hành khoa học, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.
Hội thi an toàn và tiết kiệm
KẾ HOẠCH HỘI THI “VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN” - Trang 2
KẾ HOẠCH HỘI THI “VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN” - Người đăng: Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH HỘI THI “VŨ ĐIỆU HỌC SINH - SINH VIÊN” 9 10 115