Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu nộp ngân sách

Được đăng lên bởi Phan Nhật Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT SỐ 1
KÊ HOẠCH KIỂM TRA , GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ THU NỘP NGÂN SÁCH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2038/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015CỦA UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
TT ĐƠN VỊ
1
Xã
Hương Trạch

THỜI GIAN
Từ ………..
Đên……….

NỘI DUNG KIỂM TRA
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

2

Xã
Phúc Trạch

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

3

Xã
Hương Đô

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

4

Xã
Lộc Yên

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

5

Xã
Hương Trà

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

6

Thị trấn

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
Trực tiếp Kiểm tra 1 số Doanh nghiệp.

GHI CHÚ

7

Xã
Hương Lâm

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

8

Xã Hương
Liên

Từ ………..
Đên……….

Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;

Căn cứ KH kiểm tra trên, yêu cầu các xã chuẩn bị số liệu để đoàn làm việc được nhanh chóng, thuận lợi./.
Trưởng đoàn

...
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT SỐ 1
KÊ HOẠCH KIỂM TRA , GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ THU NỘP NGÂN SÁCH
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2038/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015CỦA UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
TT ĐƠN VỊ THỜI GIAN NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ
1
Hương Trạch
Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
2
Phúc Trạch
Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
3
Hương Đô
Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
4
Lộc Yên
Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
5
Hương Trà
Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
6 Thị trấn Từ ………..
Đên……….
Giao dự toán thu NS cho các bộ phận tại xã;
Quản lý thu phí, lệ phí; thu khác tại xã;
Quản lý khai thác TN KS;
Các khoản thu liên quan đến đất đai;
Quản lý DN,HTX,Hộ KD;
Kết quả hoạt động của HĐTV thuế;
Trực tiếp Kiểm tra 1 số Doanh nghiệp.
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu nộp ngân sách - Trang 2
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu nộp ngân sách - Người đăng: Phan Nhật Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu nộp ngân sách 9 10 503