Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị trấn mù cang chải

Được đăng lên bởi ubnd-thitranmucangchai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI NĂM HỌC 2106-2017

TT
A.
I.

II.
1

2.

III.
1

2.

B
1.
1
2
II
1.

2

DANH MỤC
GIÁO DỤC MẦM NON
Trường mầm non
Đạt chuẩn quốc gia
Công lập
Nhóm, lớp
Nhóm trẻ
Công lập
Ngoài công lập
Lớp mẫu giáo
Công lập
Trong đó: 2 buổi/ngày
Học sinh
Cháu đi nhà trẻ
Công lập
Ngoài công lập
Học sinh mẫu giáo
Trong đó: HS lớp 2 buổi/ngày
Công lập
Trong đó: HS lớp 2 buổi/ngày
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Trường
Trong đó: - Đạt chuẩn QG
Tiểu học
Trong đó: Đạt chuẩn QG
Trung học cơ sở
Trong đó: Đạt chuẩn QG
Lớp
Tiểu học
Trong đó: Lớp 1
Lớp 5
Lớp ghép
Lớp 2 buổi/ngày
Lớp tin học
Lớp ngoại ngữ
Trung học cơ sở
Trong đó: - Lớp 9
Lớp DTNT THCS
Lớp tin học
Lớp học ngoại ngữ

Đơn vị tính
Trường
Trường
Trường
Nhóm, lớp
Nhóm, trẻ
Nhóm
Nhóm
Lớp
Lớp
Lớp
Cháu, hs
Cháu
Cháu
Cháu
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp

Thực hiện
năm học
Thực hiện
Thực hiện năm học 2013năm học
2011-20112
20114
2014-2015

Ước thực
hiện năm
học 20152016

III.
1.

Học sinh
Tiểu học
Trong đó: - Học sinh lớp 1
- Học sinh lớp 2
- Học sinh lớp ghép
HS lớp 2 buổi/ngày
Học sinh bán trú
HS tin học
HS học ngoại ngữ
2 Trung học sơ sở
Trong đó: - Học sinh lớp 9
Trong đó: - Học sinh lớp 10
Trong đó: - Học sinh lớp 11
Trong đó: - Học sinh lớp 12
Trong đó: - Học sinh lớp 13
Trong đó: - Học sinh lớp 14
Trong đó: - Học sinh lớp 15
Trong đó: - Học sinh lớp 16

Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh

ĂM HỌC 2106-2017

kế hoạch
2016-2017

...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI NĂM HỌC 2106-2017
TT DANH MỤC Đơn vị tính
A. GIÁO DỤC MẦM NON
I. Trường mầm non Trường
Đạt chuẩn quốc gia Trường
Công lập Trường
II. Nhóm, lớp Nhóm, lớp
1 Nhóm trẻ Nhóm, trẻ
Công lập Nhóm
Ngoài công lập Nhóm
2.
Lớp mẫu giáo Lớp
Công lập Lớp
Trong đó: 2 buổi/ngày Lớp
III.
Học sinh Cháu, hs
1
Cháu đi nhà trẻ Cháu
Công lập Cháu
Ngoài công lập Cháu
2.
Học sinh mẫu giáo Học sinh
Trong đó: HS lớp 2 buổi/ngày Học sinh
Công lập Học sinh
Trong đó: HS lớp 2 buổi/ngày Học sinh
B
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1.
Trường Trường
Trong đó: - Đạt chuẩn QG Trường
1
Tiểu học Trường
Trong đó: Đạt chuẩn QG Trường
2
Trung học cơ sở Trường
Trong đó: Đạt chuẩn QG Trường
II
Lớp Lớp
1.
Tiểu học Lớp
Trong đó: Lớp 1 Lớp
Lớp 5 Lớp
Lớp ghép Lớp
Lớp 2 buổi/ngày Lớp
Lớp tin học Lớp
Lớp ngoại ngữ Lớp
2
Trung học cơ sở Lớp
Trong đó: - Lớp 9 Lớp
Lớp DTNT THCS Lớp
Lớp tin học Lớp
Lớp học ngoại ngữ Lớp
Thực hiện năm học
2011-20112
Thực hiện
năm học
2013-
20114
Thực hiện
năm học
2014-2015
Ước thực
hiện năm
học 2015-
2016
kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị trấn mù cang chải - Trang 2
kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị trấn mù cang chải - Người đăng: ubnd-thitranmucangchai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị trấn mù cang chải 9 10 330