Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”

Được đăng lên bởi Phương Trương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH TRÀ VINH
***

Trà Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2015

Số: 02-KH/HĐĐ

KẾ HOẠCH
Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015
với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”
___________
Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/HĐĐTW, ngày 21/01/2015 của Hội đồng Đội
Trung ương về việc tổ chức cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng
tem thư kể chuyện Bác Hồ”; nhằm góp phần phát triển phong trào sưu tập Tem
tại các cơ sở Đội, Hội đồng Đội tỉnh phát động cuộc thi sưu tập Tem năm 2015
với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ’’, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu niên, nhi
đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các em hiểu rõ
hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tăng cường sự hiểu biết cho các em thiếu nhi về cuộc đời, sự nghiệp và
quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ
sở Đội trong cả nước.
- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút, tập hợp được đông đảo thiếu
nhi tham gia, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY MÔ
1. Đối tượng tham gia
Là thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 8 đến 15 (từ lớp 3 đến lớp 9) đang
sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu
nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi và ở địa bàn dân cư; thiếu nhi là người
nước ngoài đang sinh sống học tập tại Việt Nam đều được tham gia cuộc thi.
2. Thời gian: Đảm bảo tiến độ cuộc thi từ ngày 27/02/2015 đến 15/4/2015
(theo dấu bưu điện).
3. Quy mô tổ chức: Cuộc thi tìm hiểu “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”
được triển khai rộng rãi trong cả nước.
III. THỂ LỆ CUỘC THI: (có văn bản gửi kèm).
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1

1. Nội dung: Thiếu nhi tham gia cuộc thi bằng cách trả lời các câu hỏi
thông qua hình ảnh con Tem.
2. Hình thức thể hiện và một số quy định
- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy vi tính, trình bày trên khổ giấy
A4 sạch sẽ, không nhàu nát, tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi, ngôn từ văn
phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc, bố cục sắp xếp hợp lý, không sử dụng bài
photo copy và bài giống nhau.
- Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo,
tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.
- Khuyến khích các bài dự thi có nhiều hình ảnh tư liệu minh hoạ (các
hình ảnh, tư liệu phải chính thống và có chú thích rõ ràng).
- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ
trư...
ĐI TNTP H CHÍ MINH
HI ĐNG ĐI TNH TRÀ VINH
***
Trà Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2015
Số: 02-KH/HĐĐ
KẾ HOẠCH
Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015
với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”
___________
Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/HĐĐTW, ngày 21/01/2015 của Hội đồng Đội
Trung ương về việc tổ chức cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng
tem thư kể chuyện Bác Hồ”; nhằm góp phần phát triển phong trào sưu tập Tem
tại các sở Đội, Hội đồng Đội tỉnh phát động cuộc thi sưu tập Tem năm 2015
với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ’’, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu niên, nhi
đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp các em hiểu
hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tăng cường sự hiểu biết cho các em thiếu nhi về cuộc đời, sự nghiệp
quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ
sở Đội trong cả nước.
- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút, tập hợp được đông đảo thiếu
nhi tham gia, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, QUY MÔ
1. Đối tượng tham gia
thiếu nhi Việt Nam, độ tuổi từ 8 đến 15 (từ lớp 3 đến lớp 9) đang
sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, trung học sở, các Cung, Nhà Thiếu
nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi và ở địa bàn dân cư; thiếu nhi là người
nước ngoài đang sinh sống học tập tại Việt Nam đều được tham gia cuộc thi.
2. Thời gian: Đm bo tiến độ cuc thi t ngày 27/02/2015 đến 15/4/2015
(theo du bưu đin).
3. Quy tổ chức: Cuộc thi tìm hiểu “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”
được triển khai rộng rãi trong cả nước.
III. THỂ LỆ CUỘC THI: (có văn bản gửi kèm).
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1
KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” - Người đăng: Phương Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” 9 10 723