Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực tập

Được đăng lên bởi Vitamin Sucette
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Sinh viên :

Phạm Thị Nhài

Lớp :

KH11-Nhân sự

Chuyên ngành:

Tổ chức và Quản lý Nhân sự

Niên khóa:

2010-2014

Địa điểm thực tập :UBND Huyện Văn Giang- Tỉnh Hưng Yên
Thời gian thực tập : từ 09/03/2014 đến 04/05/2014
Giảng viên hướng dẫn :Phạm Thị Thanh Huyền

Đề tài dự kiến :thực trạng và những phương pháp nâng cao hiệu
quả của cán bộ, công chức UBND huyện Văn Giang

Kế hoạch thực tập:
Tuần 1
- Tiếp xúc với lãnh đạo, các chuyên viên của phòng Nội Vụ Huyện Văn Giang
với tổ chức, biết được cơ cấu nhân sự của phòng Nội Vụ Huyện Văn Giang được
phản ánh qua sơ đồ sau:

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ huyện Văn Giang

Trưởng phòng
Lê Minh Chức

Phó trưởng phòng
Phạm Thị Vân
Anh

Chuyên viên

Chuyên viên

Nguyễn Thị
Yến

Trần Thị Nga
Lê Thị Gấm
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Cán bộ

Cán bộ
Đặng Văn
Dũng

- Trao đổi với cán bộ về nội dung thực tập, dự thảo đề cương báo cáo thực tập.

-Phụ giúp các cán bộ những công việc có liên quan đến nội dung chuyên đề thực
tập.
- Đọc và phân tích số liệu, thu thập số liệu.
- Tiếp tục làm việc, học hỏi các kinh nghiệm
- Xin ý kiến cán bộ phụ trách về đề tài thực tập.
*Các công việc đã làm
- Được trưởng phòng Nội Vụ huyện Văn Giang cho tham khảo quyết định của tỉnh
về việcđánh giá chức năng lãnh đạo và đánh giá cán bộ chuyên ngành
-vào sổ các quyết định , công văn , thong báo tờ trình trong ngày
-Được hướng dẫn cách in ấn, phô tô văn bản
-Được trao đổi học hỏi kiến thức chuyên môn với các chuyên viên trong phòng
-được làm báo cáo kết quả các chức danh lãnh đạo các xã , thị trấn thực hiện theo
quyết định số 11 của UBND tỉnh Hưng Yên
Tuần 2
- Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản HCM (nếu
có).

-Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và công việc cụ thể từng vị trí công việc trong
phòng
- Nhận nhiệm vụ được giao.
- Xác định đề tài làm báo cáo thực tập
Tuần 3
- Xây dựng đề cương chuyên đề thực tập.
- Tìm hiểu những văn bản có liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi
dưỡng, đánh giá công chức của huyện
- làm quen với những công việc đơn giản (đóng dấu văn bản; nhận, gửi công văn;
tổng hợp số liệu, báo cáo)
Tuần 4: - Nhận công việc mới được cơ quan giao.
- Hoàn thành công việc được giao.
- Trao đổi với cán bộ công chức để nâng cao kiến thức lí luận và thực tiễn về công
tác cán bộ công chức.
Tuần 5:
- Tìm hiểu thực tế về công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá và
lương của cán bộ công chức tại các phòng ban của huyện.
- Nhận nhiệm ...
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KẾ HOẠCH THỰC TẬP
Sinh viên : Phạm Thị Nhài
Lớp : KH11-Nhân sự
Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý Nhân sự
Niên khóa: 2010-2014
Địa điểm thực tập :UBND Huyện Văn Giang- Tỉnh Hưng Yên
Thời gian thực tập : từ 09/03/2014 đến 04/05/2014
Giảng viên hướng dẫn :Phạm Thị Thanh Huyền
Kế hoạch thực tập - Trang 2
Kế hoạch thực tập - Người đăng: Vitamin Sucette
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch thực tập 9 10 361