Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức ngày 26-3

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
VHNT - TB
***
Số: KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thái Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề:
“Nghề nghiệp, Tình yêu – hôn nhân, Phòng chống tai tệ nạn xã hội”
Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2014); thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào
thanh niên năm học 2013 - 2014; nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình
nguyện của học sinh, sinh viên trong các hoạt động và phát huy sức trẻ, sự năng
động sáng tạo; Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức chương trình
giao lưu chuyên chuyên đề "Bản lĩnh trẻ" như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, thanh
niên, học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trau dồi kỹ năng sống, lý tưởng
nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, HSSV.
3. Nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:
1. Thời gian – địa điểm:
- Thời gian: 20h00’ ngày 26/3/2014.
- Địa điểm: Hội trường sân khấu thể nghiệm trường Cao đẳng VHNT-TB.
2. Thành phần tham gia:
* Khách mời
- BTV Tỉnh đoàn, Ban TTN trường học Tỉnh đoàn Thái Bình.
- Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đoàn thể, Trưởng, Phó các Khoa,
Phòng.
* Triệu tập
- Ban Chấp hành Đoàn trường, và các Chi đoàn.
- Toàn thể đoàn viên là cán bộ giáo viên.
III. NỘI DUNG:
* Buổi Giao lưu chuyên đề: "Bản lĩnh trẻ"
- Văn nghệ chào mừng
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giao lưu chuyên đề: tập trung vào 03 nội dung chính như sau.
+ Lý tưởng nghề nghiệp.
+ Tình yêu - Hôn nhân.
+ Phòng chống tai tệ nạn xã hội.
- Kết thúc chương trình.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phòng Đào tạo sắp xếp lịch học 01 tiết đầu cho tất cả các khối lớp.(sáng ngày
26/3/2014).
- Phòng Tổng hợp Hành chính cho mượn khăn trải bàn, lọ hoa, cốc chén phục
vụ công tác lễ tân; chuẩn bị hội trường, sân khấu, loa máy, nguồn điện, máy
chiểu, phục vụ theo kế hoạch trên (19h00’ ngày 26/3/2014)
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc HSSV tham dự đầy đủ.
- Các chi đoàn triển khai và triệu tập các đoàn viên thuộc đơn vị mình quản lý.
- Đội văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (Tổng duyệt trước khi công
diễn)
- BTV Đoàn trường chuẩn bị nội dung, và tổ chức chương trình.
Trên đây là kế hoạch tổ chức buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 83
năm ngày thành lập Đoàn TNCS H...
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
VHNT - TB
* * *
Số: KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thái Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2014
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề:
“Nghề nghiệp, Tình yêu – hôn nhân, Phòng chống tai tệ nạn xã hội”
Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2014); thực hiện chương trình công tác Đoàn phong trào
thanh niên năm học 2013 - 2014; nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình
nguyện của học sinh, sinh viên trong các hoạt động phát huy sức trẻ, sự năng
động sáng tạo; Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức chương trình
giao lưu chuyên chuyên đề "Bản lĩnh trẻ" như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, thanh
niên, học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trau dồi kỹ năng sống, lý tưởng
nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, HSSV.
3. Nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:
1. Thời gian – địa điểm:
- Thời gian: 20h00’ ngày 26/3/2014.
- Địa điểm: Hội trường sân khấu thể nghiệm trường Cao đẳng VHNT-TB.
2. Thành phần tham gia:
* Khách mời
- BTV Tỉnh đoàn, Ban TTN trường học Tỉnh đoàn Thái Bình.
- Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đoàn thể, Trưởng, Phó các Khoa,
Phòng.
* Triệu tập
- Ban Chấp hành Đoàn trường, và các Chi đoàn.
- Toàn thể đoàn viên là cán bộ giáo viên.
III. NỘI DUNG:
* Buổi Giao lưu chuyên đề: "Bản lĩnh trẻ"
- Văn nghệ chào mừng
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giao lưu chuyên đề: tập trung vào 03 nội dung chính như sau.
+ Lý tưởng nghề nghiệp.
+ Tình yêu - Hôn nhân.
+ Phòng chống tai tệ nạn xã hội.
- Kết thúc chương trình.
Kế hoạch tổ chức ngày 26-3 - Trang 2
Kế hoạch tổ chức ngày 26-3 - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức ngày 26-3 9 10 580