Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chuyên môn

Được đăng lên bởi kimlienmnhd
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014- 2015
A.KẾ HOẠCH CHUNG:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ
-Năm học 2013-2014 tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập làm theo tấm gương đạo đức HỒ
CHÍ MINH’’, cuộc vận động " hai không" cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương
tự học và sáng tạo"
- Năm học triển khai thực hiện điểm “nhấn” là "Nâng cao chất lượng công tác tự đánh
giá trường học"
- Tiếp tục thực hiện bảo quản tốt và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả.
- Năm học tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi
- Thực hiện có chiều sâu phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích
cực
- Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I.(Chuẩn bị đón nhận trường
MN đạt chuẩn quốc gia tháng 9/2014)
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Phát triển vận động cho trẻ mầm non.
Căn cứ vào kế hoạch của trường mầm non Hướng Dương tổ chuyên môn xây dựng kế
hoạch năm học với những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi :
- Tổ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu. và các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường.
- Đội ngũ GV của tổ trẻ năng động, nhiệt tình,chuyên môn vững vàng và đạt trình độ chuẩn
và trên chuẩn, có lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao,có năng lực chuyên
môn.
- Đa số trẻ trong độ tuổi mẩu giáo đến lớp đạt tỉ lệ cao.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường ngày càng khang trang, trường xanh sạch đẹp
rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy
và học của cô và trẻ
-Nhà trường đã có máy chiếu, 2 lớp lớn đã có máy vi tính phục vụ hoạt động học cho trẻ.
- 9/9 lớp trong tổ đều thực hiện chương trình mầm non mới
2. Khó khăn:
- Tỉ lệ huy động trẻ 3-4 tuổi ở lớp nghĩa hy chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra.
- Đa số giáo viên tuổi đời còn trẻ. Kinh nghiệm giảng dạy của một số giáo viên trẻ còn hạn
chế, một số giáo viên còn yếu về các môn năng khiếu
- Các hoạt động học, chơi, ăn, ngủ của trẻ đều trên một diện tích, chưa đảm bảo cho hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định.
- Phòng kho của các lớp chật hẹp nên việc sắp xếp đồ dùng còn gặp nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình như: chưa đưa đón trẻ đúng giờ quy
định, chưa phối hợp cùng cô để dạy thêm trẻ ở nhà
-Lớp ghép ở cụm nghĩa hy nên khó khăn trong việc soạn bài và dạy cho giáo viên
B.NHỮNG YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:
I.Yêu cầu:
1.Công tác chăm sóc giáo dục:

a) Công tác chăm sóc, giáo dục:
*Chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, đảm bảo an toàn cho ...
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014- 2015
A.KẾ HOẠCH CHUNG:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ
-Năm học 2013-2014 tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập làm theo tấm gương đạo đức HỒ
CHÍ MINH’’, cuộc vận động " hai không" cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương
tự học và sáng tạo"
- Năm học triển khai thực hiện điểm “nhấn” là "Nâng cao chất lượng công tác tự đánh
giá trường học"
- Tiếp tục thực hiện bảo quản tốt và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả.
- Năm học tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi
- Thực hiện có chiều sâu phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích
cực
- Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I.(Chuẩn bị đón nhận trường
MN đạt chuẩn quốc gia tháng 9/2014)
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Phát triển vận động cho trẻ mầm non.
Căn cứ vào kế hoạch của trường mầm non Hướng Dương tổ chuyên môn xây dựng kế
hoạch năm học với những thuận lợi và khó khăn sau:
1 . Thuận lợi :
- Tổ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu. và các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường.
- Đội ngũ GV của tổ trẻ năng động, nhiệt tình,chuyên môn vững vàng và đạt trình độ chuẩn
và trên chuẩn, có lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao,có năng lực chuyên
môn.
- Đa số trẻ trong độ tuổi mẩu giáo đến lớp đạt tỉ lệ cao.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường ngày càng khang trang, trường xanh sạch đẹp
rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy
và học của cô và trẻ
-Nhà trường đã có máy chiếu, 2 lớp lớn đã có máy vi tính phục vụ hoạt động học cho trẻ.
- 9/9 lớp trong tổ đều thực hiện chương trình mầm non mới
2. Khó khăn:
- Tỉ lệ huy động trẻ 3-4 tuổi ở lớp nghĩa hy chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra.
- Đa số giáo viên tuổi đời còn trẻ. Kinh nghiệm giảng dạy của một số giáo viên trẻ còn hạn
chế, một số giáo viên còn yếu về các môn năng khiếu
- Các hoạt động học, chơi, ăn, ngủ của trẻ đều trên một diện tích, chưa đảm bảo cho hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định.
- Phòng kho của các lớp chật hẹp nên việc sắp xếp đồ dùng còn gặp nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình như: chưa đưa đón trẻ đúng giờ quy
định, chưa phối hợp cùng cô để dạy thêm trẻ ở nhà
-Lớp ghép ở cụm nghĩa hy nên khó khăn trong việc soạn bài và dạy cho giáo viên
B.NHỮNG YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:
I.Yêu cầu:
1.Công tác chăm sóc giáo dục:
Kế hoạch tổ chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tổ chuyên môn - Người đăng: kimlienmnhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kế hoạch tổ chuyên môn 9 10 805