Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch về việc tổ chức tết trung thu

Được đăng lên bởi nongduchuu1978
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TP HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI THCS LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:............./KH-THCSLTT

KẾ HOẠCH
(Về việc tổ chức Tết trung thu năm học 2013 - 2014)
Căn cứ vào công văn số 43/HĐĐ của Hội đồng Đội thành phố Huế về việc tổ chức các hoạt động
vui chơi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2013;
Căn cứ vào chỉ đạo của Ban giám hiệu trường THCS Lý Tự Trọng, Liên đội THCS Lý Tự Trọng
lập kế hoạch tổ chức ngày hội "Vui Tết trung thu" với những nội dung như sau:
I. Thời gian - Địa điểm:
1. Thời gian: 15h05' ngày 17/9/2013 (nhằm ngày 13 tháng 8 Âm lịch)
2. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Tự Trọng.
II. Thành phần tham dự:
1. Thành phần tham gia: Toàn thể CBGV-NV, Hs toàn trường.
2. Thành phần khách mời: Bí thư Đoàn phường; Ban đại diện cha mẹ học sinh.
III. Nội dung:
- Trang trí mâm cỗ Trung thu (HS khối 6,7,8,9).
- Thi hóa trang chủ đề: "Sắc màu mùa thu" tại sân trường (HS khối 6; 7): 6 đến 8 HS/lớp.
- Hội thi múa lân tại sân trường (HS khối 8; 9): 4-6 học sinh/lớp.
IV. Thành phần Ban tổ chức - Ban giám khảo:
* Ban tổ chức:
1. Bà: Võ Thị Mai Chi
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2. Ông: Hồ Đắc Tâm
Phó hiệu trưởng
Phó trưởng ban
3. Ông: Nguyễn Minh Tiến
GV-Bí thư Chi đoàn Thành viên
4. Ông: Phan Quang Vũ
GV – TPT Đội
Thành viên
5. Bà: Hồ Phương Thảo
Tổ trưởng văn phòng Thành viên
* Ban giám khảo:
1. Ban giám khảo Trang trí mâm cỗ Trung Thu:
Cô Võ Thị Mai Chi
Hiệu trưởng
Cô Mai Thị Nguyệt
GV Mỹ thuật
2. Ban giám khảo Hội thi hóa trang:
Cô Mai Thị Nguyệt
GV Mỹ Thuật
Cô Nguyễn Thị Giáng Hương
GV Âm nhạc
3. Ban giám khảo Hội thi múa lân:
Thầy Hồ Đắc Tâm
Phó Hiệu trưởng
Thầy Hoàng Xuân Chương
Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa - Công dân.
Thầy Nguyễn Cửu Thanh Phước
GV Thể dục.
Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" năm 2013 cho học sinh và là hoạt
động trò chơi dân gian, hoạt động NGLL cho học sinh. Vậy, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị CBGVNV và học sinh tích cực tham gia.
V. Kinh phí tổ chức: Nhà trường kết hợp với phụ huynh HS
Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2013
Hiệu trưởng
GV-TPT Đội

...
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TP HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐỘI THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:............./KH-THCSLTT
KẾ HOẠCH
(Về việc tổ chức Tết trung thu năm học 2013 - 2014)
Căn cứ vào công văn số 43/HĐĐ của Hội đồng Đội thành phố Huế về việc tổ chức các hoạt động
vui chơi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2013;
Căn cứ vào chỉ đạo của Ban giám hiệu trường THCS Lý Tự Trọng, Liên đội THCS Lý Tự Trọng
lập kế hoạch tổ chức ngày hội "Vui Tết trung thu" với những nội dung như sau:
I. Thời gian - Địa điểm:
1. Thời gian: 15h05' ngày 17/9/2013 (nhằm ngày 13 tháng 8 Âm lịch)
2. Địa điểm: Sân Trường THCS Lý Tự Trọng.
II. Thành phần tham dự:
1. Thành phần tham gia: Toàn thể CBGV-NV, Hs toàn trường.
2. Thành phần khách mời: Bí thư Đoàn phường; Ban đại diện cha mẹ học sinh.
III. Nội dung:
- Trang trí mâm cỗ Trung thu (HS khối 6,7,8,9).
- Thi hóa trang chủ đề: "Sắc màu mùa thu" tại sân trường (HS khối 6; 7): 6 đến 8 HS/lớp.
- Hội thi múa lân tại sân trường (HS khối 8; 9): 4-6 học sinh/lớp.
IV. Thành phần Ban tổ chức - Ban giám khảo:
* Ban tổ chức:
1. Bà: Võ Thị Mai Chi Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Ông: Hồ Đắc Tâm Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3. Ông: Nguyễn Minh Tiến GV-Bí thư Chi đoàn Thành viên
4. Ông: Phan Quang Vũ GV – TPT Đội Thành viên
5. Bà: Hồ Phương Thảo Tổ trưởng văn phòng Thành viên
* Ban giám khảo:
1. Ban giám khảo Trang trí mâm cỗ Trung Thu:
Cô Võ Thị Mai Chi Hiệu trưởng
Cô Mai Thị Nguyệt GV Mỹ thuật
2. Ban giám khảo Hội thi hóa trang:
Cô Mai Thị Nguyệt GV Mỹ Thuật
Cô Nguyễn Thị Giáng Hương GV Âm nhạc
3. Ban giám khảo Hội thi múa lân:
Thầy Hồ Đắc Tâm Phó Hiệu trưởng
Thầy Hoàng Xuân Chương Tổ trưởng tổ Văn - Sử - Địa - Công dân.
Thầy Nguyễn Cửu Thanh Phước GV Thể dục.
Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" năm 2013 cho học sinh và là hoạt
động trò chơi dân gian, hoạt động NGLL cho học sinh. Vậy, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị CBGV-
NV và học sinh tích cực tham gia.
V. Kinh phí tổ chức: Nhà trường kết hợp với phụ huynh HS
Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2013
Hiệu trưởng GV-TPT Đội
Kế hoạch về việc tổ chức tết trung thu - Trang 2
Kế hoạch về việc tổ chức tết trung thu - Người đăng: nongduchuu1978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch về việc tổ chức tết trung thu 9 10 40