Ktl-icon-tai-lieu

KẾT LUẬN

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT LUẬN
Bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của giáo viên và
các ý kiến đóng góp của các bạn, đề tài “xây dựng bài tập hóa học
phân tích cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi
trung học phổ thông cấp quốc qia“ đã được hoàn thành. Trong phạm vi
đề tài, em chỉ tập trung nghiên cứu và đề cập đến 25 bài tập- một lượng
rất nhỏ trong sự đa dạng, phong phú của bài tập hóa học phân tích định
tính. Tuy vậy, trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã giải quyết đư ợc
những vấn đề lý luận và thực tiễn sau:
-

Đã làm quen và nắm được phương pháp nghiên cứu một đề tài.
Dựa vào nội dung chương trình, tính đặc thù của chương trình và mục
tiêu dạy học của học phần hoá học phân tích định tính thuộc chương
trình ĐHSP em đã sưu tầm, chọn lọc và biên soạn được một hệ thống

-

(gồm 25 bài tập tự luận có đáp án).
Hệ thống bài tập từ đơn giản đến phức tạp đều có lời giải, giúp học sinh,
sinh viên tự ôn tập, phát triển khả năng tự học. Phát huy cao độ tính độc
lập tư duy, sáng tạo hơn . Từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập.

-

Trích dẫn một số đề của các kì thi Olympic, học sinh giỏi qua nhiều năm
có tính cập nhật, làm tài liệu tham khảo cho trước kì thi học sinh giỏi cấp
quốc gia, quốc tế, olympic sinh viên.

-

Cung cấp nguồn tư liệu phục vụ công tác giảng dạy. Là tư liệu để giáo
viên tham khảo trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bồi
dưỡng sinh viên giỏi trong kì thi olumpic sinh viên.

...
KẾT LUẬN
Bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của giáo viên và
các ý kiến đóng góp của các bạn, đề tài xây dựng bài tập hóa học
phân tích cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi
trung học phổ thông cấp quốc qia đã được hoàn thành. Trong phạm vi
đề tài, em chỉ tập trung nghiên cứu và đề cập đến 25 bài tập- một lượng
rất nhỏ trong sự đa dạng, phong phú của bài tập hóa học phân tích định
tính. Tuy vậy, trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã giải quyết đư ợc
những vấn đề lý luận và thực tiễn sau:
- Đã làm quen và nắm được phương pháp nghiên cứu một đề tài.
- Dựa vào nội dung chương trình, tính đặc thù của chương trình mục
tiêu dạy học của học phần hoá học phân tích định tính thuộc chương
trình ĐHSP em đã sưu tầm, chọn lọc biên soạn được một hệ thống
(gồm 25 bài tập tự luận có đáp án).
- Hệ thống bài tập từ đơn giản đến phức tạp đều có lời giải, giúp học sinh,
sinh viên tự ôn tập, phát triển khả năng tự học. Phát huy cao độ tính độc
lập tư duy, sáng tạo hơn . Từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập.
- Trích dẫn một số đề của các kì thi Olympic, học sinh giỏi qua nhiều năm
có tính cập nhật, làm tài liệu tham khảo cho trước kì thi học sinh giỏi cấp
quốc gia, quốc tế, olympic sinh viên.
- Cung cấp nguồn tư liệu phục vụ công tác giảng dạy. Là tư liệu để giáo
viên tham khảo trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bồi
dưỡng sinh viên giỏi trong kì thi olumpic sinh viên.
KẾT LUẬN - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾT LUẬN 9 10 356