Ktl-icon-tai-lieu

kết quả tuyển dụng viên chức cấp THPT - GDTX

Được đăng lên bởi Thanh Tran Tien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SGA PV GD
1 P151 Phạm Thị Thật Địa lý THPT Ba Chúc 69 88 80 317
2 P131 Neáng Kim Sacl Địa lý THPT Cô Tô-TT 64 77 75 291
3 P174 Lê Thái Minh T Địa lý THPT Nguyễn Văn Thoại 75 88 89 341
4 P264 Nguyễn Thị Có Địa lý THPT Quốc Thái 64 99 84.5 332
5 P184 Đoàn Thị Phương Thanh Địa lý THPT Quốc Thái 75 68 83 309
6 P204 Nguyễn Thị Ngọc Giếng Địa lý THPT Trần Văn Thành 84 69 88 329
7 P179 Nguyễn Thị Bé Hảo Địa lý THPT Vĩnh Bình 69 68 84.75 306.5
8 P182 Liêu Thị Lành Địa lý THPT Vọng Thê 71 68 81 301
9 P185 Nguyễn Thị Mộng Nghi Địa lý Trung tâm GDTX Châu Phú 75 58 70 273
10 P319 Võ Kim Ngân Tiếng Anh THPT Cần Đăng 54 65 65.5 250
11 P160 Nguyễn Thị Thu Nguyên Tiếng Anh THPT Đức Trí-TC 52 60 90 292
12 P208 Nguyễn Thị Cẩm Giang Tiếng Anh THPT Đức Trí-TC 52 70 79 280
13 P080 Nguyễn Thanh Tuyền Tiếng Anh THPT Huỳnh Thị Hưởng 56 80 83 302
14 P294 Nguyễn Thị Vành Khuyên Tiếng Anh THPT Nguyễn Văn Thoại 55 65 83.5 287
15 P326 Trần Quốc Đạt Tiếng Anh THPT Nguyễn Văn Thoại 59 70 77.5 284
16 P169 Lê Thị Thanh Thụy Tiếng Anh THPT Nguyễn Văn Thoại 56 55 85 281
17 P009 Trần Văn Còn Tiếng Anh THPT Quốc Thái 59 95 75.5 305
18 P044 Huỳnh Thị Kim Loan Tiếng Anh THPT Quốc Thái 55 55 81.5 273
19 P288 Trần ánh Ngọc Tiếng Anh THPT Vĩnh Bình 53 55 79.75 267.5
20 P132 La Thị Mỹ Phương Tiếng Anh THPT Vọng Thê 57 65 72.25 266.5
21 L307 Dương Thị Bích Liễu Tiếng Anh THPT Vọng Thê 53 70 59.25 241.5
22 P263 Phan Thị ánh GDCD THPT Mỹ Hoà Hưng 85 69 91 336
23 T090 Hồ Thị Ngọc Tắng GDCD THPT Nguyễn Trung Trực 77.5 67 86.5 317.5
24 P327 Nguyễn Thị Ngọc Phấn GDCD THPT Võ Thị Sáu 70 62 92 316
25 P105 Phạm Thị Thu Cúc Hoá học Trung Tâm GDTX Mỹ Luông 90 80 94.5 359
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2012-2013
( Cấp Trung học phổ thông)
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
TT
Điểm
xét tuyển
Điểm thi
Ghi chú
Đơn vị tuyển
Họ và Tên
MHS
kết quả tuyển dụng viên chức cấp THPT - GDTX - Trang 2
kết quả tuyển dụng viên chức cấp THPT - GDTX - Người đăng: Thanh Tran Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kết quả tuyển dụng viên chức cấp THPT - GDTX 9 10 561