Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6890 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Khai thác lộ thiên

MỞ ĐẦU
Tài nguyên khoáng sản nước ta rất phong phú và đa dạng. Vì vậy khai thác
khoáng sản phục vụ cho nền kinh tế, khoa học kỹ thuật là một ngành rất quan
trọng. Kỹ thuật khoan nổ mìn là môn học chính và rất quan trọng đối với mỗi sinh
viên ngành khai thác, ngoài ra còn phục vụ trong kỹ thuật quân sự, trong công
trình giao thông thủy lợi,… và cho rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật khác. Môn
học này cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất về khoan nổ mìn và
cách lập hộ chiếu khoan nổ mìn. Để sinh viên có thể nắm va hiểu rõ hơn những
kiến thức mà môn học đã cung cấp thì sau một kì học tập và nghiên cứu môn học
này, chúng em đã được giao làm đồ án môn học “Hộ chiếu khoan nổ mìn” nhằm
giúp mỗi sinh viên hiểu rõ thêm kiến thức đã được học.
Do thời gian còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa có nên đồ án môn học
này không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự hướng dẫn của thầy và
các bạn tham gia đóng góp để bản đồ àn này được hoàn thành tốt hơn nữa.
Em xin chân thành cám ơn thầy giáo Hà Trọng Thắng đã tận tình giảng dạy để
chúng em hoàn thành tốt môn học này.
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011
Sinh viên:
Tô Văn Sơn

Sinh viên: Tô Văn Sơn

1

Lớp Khai thác - K52

Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Khai thác lộ thiên

Đề số 3:
Lập hộ chiếu nổ mìn cho mỏ lộ thiên với các điều kiện sau:
- Đất đá có độ nổ cấp:
III - IV
- Đường kính lỗ khoan:
d = 200 mm
- Chiều cao tầng:
H = 14 m
- Góc nghiêng sườn tầng:
α=
- Nổ vi sai: 04 hàng
- Quy mô đợt nổ:
27000
(đất đá nguyên khối)
- Sử dụng phương tiện nổ:
Dây dải mặt có độ chậm 17 ms và
42 ms, dây xuống lỗ có độ chậm 400 ms
- Thuốc nổ:
ANFO
- Mật độ nạp:
- Vùng bảo vệ là đất cát

Sinh viên: Tô Văn Sơn

1,0

2

Lớp Khai thác - K52

Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Khai thác lộ thiên

BÀI LÀM
Tính toán các thông số nổ mìn với lỗ khoan thẳng đứng

Hình 1: Sơ đồ bố trí lỗ khoan thẳng đứng
Đường cản chân tầng W
Đường cản chân tầng được tính theo công thức:

trong đó:
g - lượng thuốc chứa trong 1m lỗ khoan, g được tính theo công thức:
trong đó:
d - đường kính thực tế của lỗ khoan, d = 200 mm = 2 dm;
- mật độ nạp mìn,

= 1,0

Từ đó ta tính được g = 3,14,
= 31,4
m - hệ số khoảng cách. Nổ tức thời m = 1, nổ vi sai m = 1
= 1,2
Sinh viên: Tô Văn Sơn

3

1,2. Chọn m

Lớp Khai thác - K52

Đại học Mỏ - Địa chất
q - chỉ tiêu thuốc,

Bộ môn Khai thác lộ thiên
. Đất đá có độ nổ cấp III - IV nên chọn q = 0,45

H - chiều cao tầng,m; H = 14 m
L - chiều sâu lỗ khoan, m. L được tính ...
Đại học Mỏ - Địa chất Bộ môn Khai thác lộ thiên
Tính toán các thông số nổ cũng dựa trên nguyên tắc như lỗ khoan đứng.
Chiều sâu lỗ khoan
trong đó:
- góc nghiêng của lỗ khoan, =
- chiều sâu khoan thêm, m; = 2 m`
Từ đó ta tính được:
Hệ số khoảng cách m = 0,8 1. Chọn m = 0,8
Chỉ tiêu thuốc nổ giảm 5 15% so với lỗ khoan đứng. Khi đó ta xác định
được q = 90%.0,45 0,4
Đường cản chân tầng W
Thay các giá trị g = 31,4 ; m = 0,8; q = 0,4 ; H = 14 m; L = 17 m;
vào công thức trên ta xác định được W
W m
Kiểm tra điều kiện an toàn cho máy khoan: W = 8,6 m . Điều kiện
được thỏa mãn.
Khoảng cách giữa các lỗ khoan a
Khoảng cách giữa các lỗ khoan được xác định bởi công thức:
a = m.W
Thay các giá trị: m = 0,8; W = 8,6 m vào công thức trên ta xác định được:
a = 0,8.8,6
a = 6,88 m
Khoảng cách giữa các hàng khoan b
Ở đây ta dung phương pháp nổ mìn vi sai, nên mạng lỗ khoan được áp dụng là
mạng ô vuông. Do đó ta có b = a = 6,88 m
Tính toán số lượng lỗ khoan N
Nếu gọi S là tiết diện cắt ngang của mặt tầng công tác thì trong trường hợp nổ
vi sai 4 hàng, S được xác định bằng công thức:
trong đó:
b - khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan, m; b = 6,88 m
W - đường kháng chân tầng, m; W = 8,6 m
Sinh viên: Tô Văn Sơn 6 Lớp Khai thác - K52
Khai thác lộ thiên - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác lộ thiên - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khai thác lộ thiên 9 10 975