Ktl-icon-tai-lieu

KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII

Được đăng lên bởi sau-do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 13657 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC
ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII
1. Công tác chuẩn bị:
Từ 7h00’ – 7h30’: Chương ttrình văn nghệ chào mừng đại hội.
Từ 7h30’-8h00’: Mời đoàn chủ tịch và các vị đại biểu dự lễ khai mạc.
Người dẫn chương trình:
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các vị đại
biểu tham gia đoàn chủ tịch đại hội:
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Đ/c: Vũ Đình Đức - Thị.UV - Phã Ct UBND Thị xã - Trëng BC§ §H
TDTT Thị xã Chí Linh lần thứ VII - Năm 2013;
Đ/c: Trần Sơn - Thị ủy viên - Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ ĐH TDTT
thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đỗ Đình Mạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin-Thể thao Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo ĐH TDTT thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đào Văn Ứng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã;
Đ/c: Vũ Văn Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - trưởng
ban tổ chức Đại hội TDTT xã Kênh Giang lần thứ VII.
Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên đoàn chủ tịch để điều hành và
chỉ đạo Đại hội.
2. Lễ Chào cờ:
Đã đến giờ khai mạc Đại hội, xin phép Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức được
tiến hành làm việc.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu
đứng lên làm lễ chào cờ.
- Dự lệnh: Nghiêm !
- Động lệnh: Chào cờ - Chào !
(Cử hành Quốc ca)
Kết thúc lễ chào cờ.
Người dẫn chương trình:
- Thôi! Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Kính mời Đoàn chủ tịch. Các
quý vị đại biểu ổn định vị trí.
3. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu:
Người dẫn chương trình:
“Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội!
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND Thị
xã Chí Linh về việc Thành lập BCĐ Đại Hội TDTT các ...
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC
ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII
1. Công tác chuẩn bị:
Từ 7h00’ – 7h30’: Chương ttrình văn nghệ chào mừng đại hội.
Từ 7h30’-8h00’: Mời đoàn chủ tịch và các vị đại biểu dự lễ khai mạc.
Người dẫn chương trình:
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các vị đại
biểu tham gia đoàn chủ tịch đại hội:
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Đ/c: Đình Đức - Thị.UV - Phã Ct UBND Thị - Trëng BC§ §H
TDTT Th xã Chí Linh lần thứ VII - Năm 2013;
Đ/c: Trần Sơn - Thị ủy viên - Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ ĐH TDTT
thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đỗ Đình Mạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin-Thể thao -
Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo ĐH TDTT thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đào Văn Ứng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã;
Đ/c: Văn Tuấn - Phó thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - trưởng
ban tổ chức Đại hội TDTT xã Kênh Giang lần thứ VII.
Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên đoàn chủ tịch để điều hành
chỉ đạo Đại hội.
2. Lễ Chào cờ:
Đã đến giờ khai mạc Đại hội, xin phép Đoàn chủ tch, Ban t chức được
tiến hành làm việc.
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII - Người đăng: sau-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII 9 10 417