Ktl-icon-tai-lieu

KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII

Được đăng lên bởi sau-do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 13590 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC
ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII
1. Công tác chuẩn bị:
Từ 7h00’ – 7h30’: Chương ttrình văn nghệ chào mừng đại hội.
Từ 7h30’-8h00’: Mời đoàn chủ tịch và các vị đại biểu dự lễ khai mạc.
Người dẫn chương trình:
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các vị đại
biểu tham gia đoàn chủ tịch đại hội:
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Đ/c: Vũ Đình Đức - Thị.UV - Phã Ct UBND Thị xã - Trëng BC§ §H
TDTT Thị xã Chí Linh lần thứ VII - Năm 2013;
Đ/c: Trần Sơn - Thị ủy viên - Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ ĐH TDTT
thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đỗ Đình Mạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin-Thể thao Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo ĐH TDTT thị xã Chí Linh lần thứ VII;
Đ/c: Đào Văn Ứng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã;
Đ/c: Vũ Văn Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - trưởng
ban tổ chức Đại hội TDTT xã Kênh Giang lần thứ VII.
Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên đoàn chủ tịch để điều hành và
chỉ đạo Đại hội.
2. Lễ Chào cờ:
Đã đến giờ khai mạc Đại hội, xin phép Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức được
tiến hành làm việc.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch, các quý vị đại biểu
đứng lên làm lễ chào cờ.
- Dự lệnh: Nghiêm !
- Động lệnh: Chào cờ - Chào !
(Cử hành Quốc ca)
Kết thúc lễ chào cờ.
Người dẫn chương trình:
- Thôi! Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Kính mời Đoàn chủ tịch. Các
quý vị đại biểu ổn định vị trí.
3. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu:
Người dẫn chương trình:
“Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội!
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND Thị
xã Chí Linh về việc Thành lập BCĐ Đại Hội TDTT các ...
Cùng các đồng chí trong BCĐ Đại hội TDTT lần thứ VII, các đồng chí
lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể thị xã về dự;
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng !
Đại biểu xã Kênh Giang: Tôi xin trân trọng giới thiệu:
- Đồng chí: Đào Văn Ứng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã;
- Đồng chí: Văn Tuấn Phó thư Đảng ủy –Chủ tịch UBND
trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT xã Kênh Giang lần thứ VII.
Cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thường trực HĐND UBND
UB MTTQ –Các đồng chí trong BTC Đại hội TDTT Kênh Giang lần
thứ VII, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo khối hành chính sự
nghiệp, trưởng thôn, các cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị
hội, Ban trọng tài, các VĐV.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.”
Kính thưa Đại hội !
Tiếp theo chương trình, Tôi xin trân trọng kính mời Đ/c Văn Tuấn
Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban tổ chức Đại hội lên
đọc diễn văn khai mạc Đại hội TDTT Kênh Giang lần thứ VII năm 2013.
Xin trân trọng kính mời đồng chí!
4. Diễn văn khai mạc: (Có văn bản kèm theo). Đồng Tuấn
5. Lãnh đạo thị xã tặng hoa và cờ Lưu niệm chúc đại hội:
Người dẫn chương trình:
Kính thưa Đại hội! Trong sự nghiệp lớn mạnh của trong những năm
vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kênh Giang luôn nhận được
sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện về mọi mặt của các cấp lãnh đạo cấp
trên. Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay, Tôi xin trân trọng giới thiệu và nh
mời đồng chí Vũ Đình Đức - Thị uỷ viên - Phã Ct UBND Thị xã - Trëng BC§
§H v à Đ/c: Trần Sơn - Thị ủy viên - Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ ĐH
TDTT thị xã Chí Linh lần thứ VII;
……………………. ………………………… …………………..
…………………………………………………………………………………
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII - Người đăng: sau-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KỊCH BẢN LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT XÃ KÊNH GIANG LẦN THỨ VII 9 10 698