Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Tin học – Khối 3

Được đăng lên bởi dien-do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Yên Trạch

KIỂM TRA HỌC KÌ II

Họ và tên: ………………....................

Môn: Tin học – Khối 3

Lớp: ………………………………….

Ngày thi: 03/05/2012
(Thời gian 35 phút)

Điểm

Lời phê của cô giáo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)
Khoanh tròn câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm vẽ hình Paint trong các biểu
tượng sau đây?
A.

B.

C.

D.

Câu 2: Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản là:
A.

B.

C.

D.

Câu 3: Để gõ được kí hiệu trên của phím có 2 chức năng, em nhấn giữ phím
nào trong khi gõ?
A.

Ctrl

B.

Shift

C.

Alt

D.

Delele

Câu 4: Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock

B. Phím Shift

C. Phím Enter

D. Cả A và B

Câu 5: Trên vùng soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy gọi là gì?
A. Con trỏ soạn thảo

B. Con trỏ chuột

C. Con trỏ D. Chuột máy tính

Câu 6: Để sửa lỗi gõ sai em sử dụng các phím nào sau đây?
A.

Backspace

B.

Delete

C.

Insert

D.

Cả A và B

Câu 7: Để gõ chữ có dấu em gõ theo quy tắc:
A. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ rồi gõ dấu.

D. Cả A và C đều đúng.
1

Câu 8: Để gõ được chữ Tiếng Việt có dấu trong soạn thảo văn bản có mấy kiểu
gõ chính?
A. 1 kiểu gõ

B. 2 kiểu gõ

C. 3 kiểu gõ

D. 4 kiểu gõ

Câu 9: Để tô màu trong Paint. em sử dụng công cụ nào sau đây:
A. Công cụ

B. Công cụ

C. Công cụ

D. Công cụ

Câu 10: Để xoá hay di chuyển một phần hình vẽ, em cần chọn phần hình vẽ đó.
Để chọn một phần hình vẽ, em sử dụng công cụ nào sau đây:
A. Công cụ

B. Công cụ

C. Công cụ

D. Công cụ

hoặc Công cụ

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: (3đ) Em hãy nêu cách gõ các từ sau chữ sau theo kiểu gõ Telex:
Để có chữ
ă
â
ơ
đ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu nặng
Dấu hỏi
Dấu ngã

Em gõ

Câu 2: (2đ) Để có được các từ bên dưới, em gõ như thế nào?
Để có chữ
Học bài
Nắng chiều
Trò giỏi
Đẹp đẽ

Em gõ
………………………....…………………………
………………………....…………………………
………………………....…………………………
………………………....…………………………

2

...
Điểm Lời phê của cô giáo
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ)
Khoanh tròn câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm vẽ hình Paint trong các biểu
tượng sau đây?
A. B. C. D.
Câu 2: Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản là:
A. B. C. D.
Câu 3: Để được hiệu trên của phím 2 chức ng, em nhấn giữ phím
nào trong khi gõ?
A. Ctrl B. Shift C. Alt D. Delele
Câu 4: Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?
A. Phím Caps Lock B. Phím Shift C. Phím Enter D. Cả A và B
Câu 5: Trên vùng soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy gọi là gì?
A. Con trỏ soạn thảo B. Con trỏ chuột C. Con trỏ D. Chuột máy tính
Câu 6: Để sửa lỗi gõ sai em sử dụng các phím nào sau đây?
A. Backspace B. Delete C. Insert D. Cả A và B
Câu 7: Để gõ chữ có dấu em gõ theo quy tắc:
A. Gõ chữ trước, gõ dấu sau. B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.
C. Gõ hết các chữ trong từ rồi gõ dấu. D. Cả A và C đều đúng.
1
Trường Tiểu học Yên Trạch
Họ và tên: ………………....................
Lớp: ………………………………….
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Tin học – Khối 3
Ngày thi: 03/05/2012
(Thời gian 35 phút)
KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Tin học – Khối 3 - Trang 2
KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Tin học – Khối 3 - Người đăng: dien-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Tin học – Khối 3 9 10 202