Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX
Tư vấn và lập dự án đầu tư theo đúng chủ trường, chính sách của Việt Nam
1. Tư vấn lập dự án đầu tư







Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)
Lập dự án xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Lập dự án vay vốn ngân hàng
Lập dự án kêu gọi góp vốn
Lập dự án Vay vốn từ các tổ chức phi chính phủ: ODA, ADB, WB…

2. Tư vấn thiết kế lập dự án
- Thiết kế kỹ thuật:






Khảo sát thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng
Thiết kế kết cấu, điện-nước các công trình dân dụng và công nghiệp
Thiết kế hạ tầng khu đô thị và công nghiệp
Thiết kế các công trình giao thông (cầu, đường)
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình

- Thiết kế kiến trúc:





Thiết kế quy hoạch khu đô thị - khu công nghiệp
Thiết kế kiến trúc cảnh quan
Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt các nhà cao tầng
Thiết kế nội ngoại thất công trình

3. Tư vấn thực hiện các thủ tục xin cấp phép lập dự án đầu tư












Xin thuận chủ trương đầu tư
Khảo sát, lựa chọn địa điểm
Lựa chọn kỹ thuật công nghệ
Quy mô, công suất dự án
Tổng mức đầu tư
Phân tích tài chính
Phân tích thị trường
Đánh giá tác động môi trường
Giải pháp và tư vấn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy
Thẩm định dự án
Xin cấp giấy phép đầu tư

4. Tư vấn quản lý- giám sát dự án




Tư vấn Quản lý dự án
Giám sát thi công
Kiểm định chất lượng công trình

5. Dự án đầu tư được lập như thế nào?









Chủ đầu tư dự án chuẩn bị hồ sơ dự án:
Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.
Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước
Điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng;
Lập dự án đầu tư;
Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ
chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.
Tags: Lập dự án, Xây dựng dự án, Lập dự án đầu tư

Dự án tiêu biểu công ty Thảo Nguyên Xanh

Công ty Thảo Nguyên Xanh không ngừng cập nhật kỹ thuật mới
Lập dự án hiện tại đang là thế mạnh trong những lĩnh vực hoạt động của Công Ty Cổ Phần
Tư Vấn Thảo Nguyên Xanh. Bên cạnh đó Công ty còn hoạt chuyên về các lĩnh vực như:
Dịch vụ môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý môi trường, thiết kế và thi công
xây dựng, tư vấn luật.Chúng tôi hoạt động với phương châm "Tất Cả Vị Lợi Ích Của
Khách Hàng".

Công ty Thảo Nguyên Xanh
Liên hệ tư vấn: 0839118552 - 0918755356
Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để...
Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX
Tư vấn và lập dự án đầu tư theo đúng chủ trường, chính sách của Việt Nam
1. Tư vấn lập dự án đầu tư
Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)
Lập dự án xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Lập dự án vay vốn ngân hàng
Lập dự án kêu gọi góp vốn
Lập dự án Vay vốn từ các tổ chức phi chính phủ: ODA, ADB, WB…
2. Tư vấn thiết kế lập dự án
- Thiết kế kỹ thuật:
Khảo sát thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng
Thiết kế kết cấu, điện-nước các công trình dân dụng và công nghiệp
Thiết kế hạ tầng khu đô thị và công nghiệp
Thiết kế các công trình giao thông (cầu, đường)
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình
- Thiết kế kiến trúc:
Thiết kế quy hoạch khu đô thị - khu công nghiệp
Thiết kế kiến trúc cảnh quan
Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt các nhà cao tầng
Thiết kế nội ngoại thất công trình
3. Tư vấn thực hiện các thủ tục xin cấp phép lập dự án đầu tư
Xin thuận chủ trương đầu tư
Khảo sát, lựa chọn địa điểm
Lựa chọn kỹ thuật công nghệ
Quy mô, công suất dự án
Tổng mức đầu tư
Phân tích tài chính
Phân tích thị trường
Đánh giá tác động môi trường
Giải pháp và tư vấn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy
Thẩm định dự án
Xin cấp giấy phép đầu tư
4. Tư vấn quản lý- giám sát dự án
Tư vấn Quản lý dự án
Giám sát thi công
Kiểm định chất lượng công trình
5. Dự án đầu tư được lập như thế nào?
Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX - Trang 2
Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp Uy Tín TNX 9 10 339