Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 LOP 4

Được đăng lên bởi haihanganhhuy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18
(Từ 16. 12 . 2013 đến 20 . 12 . 2013)
NGÀY

BUỔI
Sáng

Thứ 2
16.12
Chiều

Sáng
Thứ 3
17.12
Chiều

Sáng
Thứ 4
18.12
Chiều

Sáng
Thứ 5
19.12
Chiều

Sáng
Thứ 6
20.12
Chiều

MÔN TIẾT
BÀI DẠY
KH
35 Không khí cần cho sự cháy
TĐ
35 Ôn tập (T1)
T
86 Dấu hiệu chia hết cho 9
CT
18 Ôn tập (T2)
TV
63 Ôn tập
T
81 Ôn tập
TV
64 Ôn tập
LTVC 33 Ôn tập (T3)
T
87 Dấu hiệu chia hết cho 3
KC
18 Ôn tập (T4)
LS
18 KTĐK HKI
KT
18 Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T4)
GDNK 1 Kể chuyện Bé Tâm
TA
35
TĐ
36 Ôn tập (T5)
T
88 Luyện tập
ĐL
18 KTĐK HKI
KH
36 Không khí cần cho sự sống
TD
TV
T
AN
TLV
T
LTVC
TD
T
TA
ĐĐ
MT
TLV
T
TV
T
SHL

35
65
82
18
35
89
36
36
83
36
18
18
36
90
66
84
18

Đi nhah chuyển sang chạy.TC:“Chạy theo h.t.giác”
Ôn tập
Ôn tập
Tập biểu diễn
Ôn tập (T6)
Luyện tập chung
KTĐK HKI (đọc)
Sơ kết HKI . TC: “Chạy theo hình tam giác”
Ôn tập
Thực hành kĩ năng cuối HKI
Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật lọ hoa và quả
KTĐK HKI (viết)
KTĐK HKI
Ôn tập
Ôn tập
Sinh hoạt lớp tuần 18

...
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18
(Từ 16. 12 . 2013 đến 20 . 12 . 2013)
NGÀY BUỔI N TIẾT BÀI DẠY
Thứ 2
16.12
Sáng
KH
T
CT
35
35
86
18
Không khí cần cho sự cháy
Ôn tập (T1)
Dấu hiệu chia hết cho 9
Ôn tập (T2)
Chiều
TV
T
TV
63
81
64
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Thứ 3
17.12
Sáng
LTVC
T
KC
LS
33
87
18
18
Ôn tập (T3)
Dấu hiệu chia hết cho 3
Ôn tập (T4)
KTĐK HKI
Chiều
KT
GDNK
TA
18
1
35
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T4)
Kể chuyện Bé Tâm
Thứ 4
18.12
Sáng
T
ĐL
KH
36
88
18
36
Ôn tập (T5)
Luyện tập
KTĐK HKI
Không khí cần cho sự sống
Chiều
TD
TV
T
35
65
82
Đi nhah chuyển sang chạy.TC:“Chạy theo h.t.giác”
Ôn tập
Ôn tập
Thứ 5
19.12
Sáng
AN
TLV
T
LTVC
18
35
89
36
Tập biểu diễn
Ôn tập (T6)
Luyện tập chung
KTĐK HKI (đọc)
Chiều
TD
T
TA
36
83
36
Sơ kết HKI . TC: “Chạy theo hình tam giác”
Ôn tập
Thứ 6
20.12
Sáng
ĐĐ
MT
TLV
T
18
18
36
90
Thực hành kĩ năng cuối HKI
Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật lọ hoa và quả
KTĐK HKI (viết)
KTĐK HKI
Chiều
TV
T
SHL
66
84
18
Ôn tập
Ôn tập
Sinh hoạt lớp tuần 18
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 LOP 4 - Trang 2
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 LOP 4 - Người đăng: haihanganhhuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 LOP 4 9 10 561