Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SINH HOẠT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014)

Được đăng lên bởi Minh Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH SINH HOẠT
“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014)
Ghi chú:

- Thời gian sinh hoạt buổi sáng từ 07g00 đến 11g30 (nghỉ giải lao lúc 09g15 đến 09g30).
- Thời gian sinh hoạt buổi chiều từ 13g00 đến 17g30 (nghỉ giải lao lúc 15g15 đến 15g30).
- Địa điểm sinh hoạt: Hội trường A, cơ sở chính.

Ngày
Thứ 7
22/11/14

Thứ 7
22/11/14

Chủ nhật
23/11/14

Buổi

Sáng

Chiều

Nhóm

Mã học
phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

008001

Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ trao đổi với sinh viên về nhiệm vụ trọng
tâm năm học; thông tin về công tác tự chủ, đảm bảo chất lượng, thay đổi
khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo quy định mới của Bộ GD&ĐT

Ban Giám hiệu
07g15 - 09g15

008003

Tình hình diễn biến hoà bình, an ninh trong sinh viên

008001

Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ trao đổi với sinh viên về nhiệm vụ trọng
tâm năm học; thông tin về công tác tự chủ, đảm bảo chất lượng, thay đổi
khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo quy định mới của Bộ GD&ĐT

008003

Tình hình diễn biến hoà bình, an ninh trong sinh viên

1

2

008002
Sáng

1
008004

Chủ nhật
23/11/14

Chiều

2

008002

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Gắn việc thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, những điểm mới trong
xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo
Trang - 1 / 5 -

Báo cáo viên - PA83
09g30 - 11g30
Ban Giám hiệu
13g00 - 15g00
Báo cáo viên - PA83
15g15 - 17g30
Báo cáo viên
07g15 - 09g15
Báo cáo viên - PC67
09g30 - 11g30
Báo cáo viên
13g00 - 15g00

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Gắn việc thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, những điểm mới trong
xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông
Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ trao đổi với sinh viên về nhiệm vụ trọng
tâm năm học; thông tin về công tác tự chủ, đảm bảo chất lượng, thay đổi
khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo quy định mới của Bộ GD&ĐT

Báo cáo viên - PC67
15g15 - 17g30

008003

Tình hình diễn biến hoà bình, an ninh trong sinh viên

Bá...
LỊCH SINH HOẠT
“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014)
Ghi chú: - Thời gian sinh hoạt buổi sáng từ 07g00 đến 11g30 (nghỉ giải lao lúc 09g15 đến 09g30).
- Thời gian sinh hoạt buổi chiều từ 13g00 đến 17g30 (nghỉ giải lao lúc 15g15 đến 15g30).
- Địa điểm sinh hoạt: Hội trường A, cơ sở chính.
Ngày Buổi Nhóm
Mã học
phần
Nội dung Đơn vị thực hiện
Thứ 7
22/11/14
Sáng 1
008001
Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ trao đổi với sinh viên về nhiệm vụ trọng
tâm m học; thông tin về công tác tự chủ, đảm bảo chất lượng, thay đổi
khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo quy định mới của Bộ GD&ĐT
Ban Giám hiệu
07g15 - 09g15
008003 Tình hình diễn biến hoà bình, an ninh trong sinh viên
Báo cáo viên - PA83
09g30 - 11g30
Thứ 7
22/11/14
Chiều 2
008001
Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ trao đổi với sinh viên về nhiệm vụ trọng
tâm m học; thông tin về công tác tự chủ, đảm bảo chất lượng, thay đổi
khung đánh giá năng lực tiếng Anh theo quy định mới của Bộ GD&ĐT
Ban Giám hiệu
13g00 - 15g00
008003 Tình hình diễn biến hoà bình, an ninh trong sinh viên
Báo cáo viên - PA83
15g15 - 17g30
Chủ nhật
23/11/14
Sáng 1
008002
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện chủ đ của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Gắn việc thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Báo cáo viên
07g15 - 09g15
008004
Giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, những điểm mi trong
xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông
Báo cáo viên - PC67
09g30 - 11g30
Chủ nhật
23/11/14
Chiều 2 008002 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện chủ đ của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo
Báo cáo viên
13g00 - 15g00
Trang - 1 / 5 -
LỊCH SINH HOẠT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014) - Trang 2
LỊCH SINH HOẠT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014) - Người đăng: Minh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LỊCH SINH HOẠT “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm theo Thông báo số: 767 /TB-ĐHGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014) 9 10 375